Archive for Februar 2010

Lupus- og sjøgrenkonferanse i Molde

Representantar frå Møre og Romsdal lupus- og sjøgrengruppe og fylkeslaget er i gang med å planlegge konferansen. Det blir innlegg både frå brukarane og fagpersonell. Konferansen tek til 10.45 og varer til omlag 16.15. Fatima Lavoll, leiar i landsstyret for lupus i Norsk Revmatikerforbund, får æra av å åpne konferansen

 

Påmelding

Ta kontakt med fylkeslaget for påmelding: Telefon 70 06 87 13 / 913 85 956, e-post: khoeydal@online.no eller nrf. more-romsdal@tussa.com. Prisen er 300 kroner per deltakar som dekker både konferansen og lunsj.