Archive for August 2011

Symptomsjekkliste

Det er utarbeidet en sjekkliste for å notere symptomer på lupusoppbluss mellom hver kontroll

Sjekkliste for symptomer på lupusoppbluss

Det er utviklet en sjekkliste for å notere symptomer på lupusoppbluss mellom hver kontroll.

Les mer på revmatiker.no

Sjekklisten er en forenklet utgave av registreringsskjemaet som dr Karoline Lerang snakket om i mai.

(se nedenfor)