Archive for November 2011

Bedre liv med mer avanserte blodprøver?

 

www.lupusresearch.org er nettsiden for ALR – The Alliance for Lupus Research. Det er en amerikanske organisasjon som jobber for å skaffe penger til forskning omkring lupus. Hvert år arrangerer de Lupus Walks for å skaffe flere midler til fondet. Målet er å finne bedre behandlingsformer og aller helst finne en kur mot SLE. Organisasjonen samler inn informasjon og støt- ter de mest lovende forskningsprosjektene. På deres sider kan man finne svært interessante ar- tikler om forskningsprosjkter.

 

 

Vi tar med et oppløftende eksempel. Det er en artikkel hentet fra Science Daily, Systemic Lupus Erythematosus: New Test Could Give SLE Patients a More Tolerable Life. Artikkelen handler om en ny test som kan gi SLE-pasienter et bedre liv. Forskere i immunteknologi fra universitetet i Lund i Sverige har utviklet en metode som raskt kan diagnostisere SLE. Metoden skal også kunne fortelle hvor langt sykdommen har kommet, og hvilken variant av lupus det er snakk om. I følge artikkelen vil metoden også kunne forutsi lupusoppbluss, slik at man kan forebygge oppbluss med riktig behandling. Hvis alt går etter planen, vil metoden kunne tas i bruk i løpet av to – tre år. Hvilke rutiner som er nødvendig for at testen skal virke forebyggende, sier artikkelen ingenting om. Metoden er en forbedret analyse av blodprøver, som kan gi langt flere nyanser i analysen av blodet. På nettsiden til Lunds universitet kan du finne den samme artikkelen på svensk.

Her er lenken til den svenske versjonen av artikkelen.