Archive for April 2012

Kurs om SLE på Rikshsopitalet 27. og 28. september 2012

Informasjon om SLE og behandling

Rettigheter 
Fysiske aktivitet 
Utmattelse /fatigue 
Mestring 
Informasjon om brukerorganisasjon 
Brukerrepresentant – om å leve med SLE

Påmelding innen 10. september

Les mer: Kurs sept 2012 SLE -4.pdf

Kurs om SLE på Rikshsopitalet 27. og 28. september 2012

Kurs om SLE for pasienter og pårørende 

Informasjon om SLE og behandling 
Rettigheter 
Fysiske aktivitet 
Utmattelse /fatigue 
Mestring 
Informasjon om brukerorganisasjon 
Brukerrepresentant – om å leve med SLE

Påmelding innen 10. september

Les mer: Brosjyre nov 2012 SLE .ppt