Archive for Juni 2012

Lupus seminar september 22. september

Lupus Landsledelse markerer Verdens Lupusdag med seminar 22. september

Påmelding innen 14. september.

Program: Invitasjon seminar_folder september 2012_redigert_1.pdf

 

Seminaret har fire foredrag med følgende temaer:

SLE og fatigue Revmatolog prof. dr. med Øyvind Molberg

Kropp og seksualitet Sexologisk rådgiver, Tore Holte Follestad

Kan mage-tarm-systemet være infisert? Prof. dr. med Johan G. Brun

Prosjektet Frisk – om mestring av kronisk sykdom Anna Thostrup Worsley

Ginseng og autoimmune sykdommer

Personer med autoimmune sykdommer, som SLE, MS og leddgikt anbefales å være forsiktig med bruk av ginseng, fordi det kan stimulere immunforsvaret og gi negativ effekt.

Vi har forhørt oss litt om bruk av Ginseng, siden vi stadig hører at det skal gi ekstra energi.

 

Ernæringsfysiologen er skeptisk og mener at overstimulering kan virke negativt og tror det er viktigere å jobbe med fatigue i fra ulike hold som kosthold, frisk luft, fysisk aktivitet, hyggelige opplevelser, knytte seg til og få hjelp av gode fagfolk, osv.

 

Leger og sykepleiere på Rikshospitalet innrømmer at de har for lite kunnskap om temaet og henviser videre til NIFAB – Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling. De sier at blandingsprodukter som Gerimax inneholder flere stoffer, og, kan ha flere og andre sikkerhetsaspekter knyttet til seg. Derfor kan man heller ikke automatisk overføre hva forskningen sier om effekt på panax ginseng til å gjelde for Gerimax eller andre blandingsprodukter hvor denne urten inngår. Deres konklusjon for Gerimax blir derfor at det finnes ikke solid dokumentasjon på effekten av Gerimax mot noen lidelser. Selv om det kan finnes enkeltstudier og systematiserte brukererfaringer på effekten av Gerimax, regner ikke NIFAB dette som solid dokumentasjon. Ellers viser de til http://nifab.no/faktaark/ginseng og i følge deres kilde Natural Medicines bør personer med en autoimmum sykdom unngå å bruke panax ginseng. Begrunnelsen for dette er at panax ginseng ser ut til å stimulere immunforsvaret, og teoretisk sett kan forverre tilstanden hos personer med autoimmune sykdommer som MS, SLE og leddgikt.