Archive for September 2012

SLE-kurs 5 dager på Lillehammer Revmatismesykehus

Uke 42: 15.-19. oktober. Les mer om mestringskurs for personer med SLE og deres pårørende
http://www.revmatismesykehuset.no/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3Adiagnose&catid=51%3Amestringsavd&Itemid=87

 

Lær om sykdommen og behandling, kosthold, trening og rettigheter. Treff andre i samme situasjon. Du har mulighet til å ta med deg partneren din