Archive for November 2012

Velkommen

Dette er en nettside om sykdommen systemisk lupus erythematosus (SLE). Den er laget av personer med lupus i et forsøk på å samle den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom bøker, foredrag og et langt liv med sykdommen. Her vil du også kunne finne artikler som har stått på trykk i Lupusposten, medlemsbladet til Oslo og Akershus lupusgruppe. Vær obs på datoene for når artiklene er skrevet, og ha i bakhodet at artiklene berører fagfelt hvor mye kan endres på kort tid.