Archive for November 2013

Depresjon ved SLE

Forskere innen psykiatri og revmatologi har slått seg sammen for å studere depresjon ved SLE, og om det var sammenheng mellom noen sykdomskarakteristikker og depresjon. Konklusjonen deres var at det er flere med SLE som er deprimerte, sammenlignet med den generelle befolkningen, men de kunne ikke finne noen trekk ved sykdommen som gjorde folk mer utsatte for depresjon. Det viste seg at blant de deprimerte SLE-pasientene var det få som ble behandlet med antidepressiva, noe som kan tyde på at depresjon hos SLE-pasienter ofte blir oversett og utilstrekkelig behandlet. Du kan lese mer om forskningen her: http://lup.sagepub.com/content/22/14/1462.abstract?etoc (du får tilgang til hele artikkelen gjennom helsebiblioteket.no)

Få henvisning til folk som kan hjelpe

Det er ikke bare fastlege og revmatolog som kan hjelpe deg når du har lupus, det finnes også flere andre yrkesgrupper som kan bidra. Du visste sikkert at du kan få henvisning til fysioterapeut hvis du trenger behandling eller tilrettelagt trening, men visste du også at du kan snakke med en ergoterapeut om utmattelse, at ortopediingeniørene kan tilpasse skoene dine eller at du kan bli henvist til en sosionom som er tilknyttet sykehuset ditt? Ta kontakt med legen din hvis dette kan være aktuelt for deg.

Studier på hund har avslørt sterke risikofaktorer for SLE

Forskere ved Uppsala universitet har funnet flere gener som fører til øket risiko for en SLE-lignende sykdom hos hunder. Dette kan bidra til at vi også kan lære mer om SLE hos mennesker. Du kan lese mer om studien her: http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=908&area=2%2C3%2C4%2C7%2C10%2C16&typ=pm&na&lang=sv