Archive for November 2014

Jaccouds artropati

Denne artikkelen er skrevet av Trude Wessel Thilesen, som selv har Jaccouds artropati. Ta kontakt på redaksjon@sle.no viss du ønsker å publisere noe du har skrevet.

Sigismond Jaccoud var en berømt sveitsisk lege, født i Genève i 1830, og død i 1913. Ble mest kjent for sine foredrag om Jaccoud syndrom som for alltid ble bevart i medisinsk historie.

Jaccouds artropati (JA) er en tilstand karakterisert klinisk av ‘reversibel’ felles misdannelser som svanehalsfingrer, haiketommel, ulnaravvik og hallux valgus, sammen med et fravær av articular erosjoner på et vanlig røntgenbilde. JA ble først beskrevet i pasienter med revmatisk feber (RF), men denne lidelsen er sjeldent blitt den viktigste kliniske enheten. Knyttet til JA i dag er systemisk lupus erythematosus (SLE). JA har også blitt beskrevet i andre bindevevssykdommer og infeksjoner som neoplasi. Generelt, er dens utbredelse i SLE eller RF rundt 5%. Hva som utløser JA er ikke kjent, men noen forfattere har foreslått en forbindelse til hypermobilt syndrom. Flere studier har forsøkt å identifisere en tilknytning av ulike antistoffer til JA i SLE pasienter, men funnene tillater ikke tegning av en sikker slutning. Nyere bildeteknikker som magnetisk resonans og høy ytelse ultrasonography (ultralyd) har avdekket tilstedeværelsen av små erosjoner i leddene av noen pasienter med JA. For tiden er behandling for JA konservative og basert på bruk av ikke-hormonelle inflammatoriske, lave doser av corticosteroider, methotrexat og antimalaria. Rollen kirurgi via omstillingen av vevet rundt felles- eller mer aggressive prosedyrer som arthrodesis og silastic implantat kirurgi må være bevist.
Read more