Å leve et friskere liv

Kurset «Å leve et friskere liv», er utviklet ved Stanford University, Patient Education Research Center, USA. Det ble utformet for norske forhold ved Enhet for mestring og pasientundervisning, sykehuset Østfold HF i 2001-2002.

 

I et 5-årig forskningsprosjekt ble «Å leve et friskere liv» evaluert i en randomisert studie ved Stanford Univerisity der mer enn 1000 personer deltok. Denne studien viste at de som gjennomgikk programmet, i motsetning til de som ikke deltok, fikk en bedre helseatferd (trening, psykologiske symptomer, mestring og kommunikåsjon med leger), bedre helsestatus (selvrapportert helse, tretthet, uførhet, sosialt/rolleaktiviteter og helsebekymringer) og hadde færre dager på sykehus.

Det er fire grunnleggende prinsipper bak utviklingen av programmet:

 • Mange mennesker har flere enn en sykdomstilstand, og trenger dermed en bredere oppfølging.
 • Mennesker med forskjellige sykdomstilstander har lignende bekymringer og problemer i hverdagen.
 • Når man selv, eller en som står oss nær, har en sykdomstilstand/funksjonshemming, må man ikke bare håndtere selve tilstanden, men også innvirknirlgen den har på livet og følelsene til den enkelte.
 • Mennesker kan lære seg å ta ansvar for den daglige mestringen av sine symptomer og sin tilstand

Funksjonshemmedes studieforbund samarbeider med sykehuset i Østfold om norsk utgivelse av studiemateriellet og opplæring av kursledere.

Om kurset: Mestringskurset ledes alltid av to ledere som har gjennomført lederopplæring. Kursledere har god bruker-/likemanns-erfaring, og et avklart forhold til sin funksjonshemming/rolle som pårørende. Kurset er på 15 timer og går over 6 uker med 2,5 time pr.gang. Kurset er lagt opp som et tillegg til vanlig behandling og sykdomsspesifikk opplæring. Kurset har som mål å gi deltakerne et redskap til bedre å kunne mestre problemer i hverdagen som følge av lidelsen/ funksjonshemmingen, og gjennom dette øke sin livskvalitet.

Fra innholdet:

 • A gjenkjenne symptomer
 • Muskelavspenning
 • Fysisk aktivitet
 • Negative følelser
 • Kommunikasjon
 • Medisinbruk
 • A sette mål -Lage handlingsplan
 • Gode kostholdsvaner
 • Mestring av tretthet
 • Problemløsning
 • Valg av behandlingsmetoder
 • Fantasireiser

SELVHJELP HJELPER DEG MED Å FÅ OVERSKUDD TIL A LEVE ET FRISKERE LIV

Læresenteret (LMS), Oslo universitetssykehus, Ullevål inviterer til kurset «Å leve et friskere liv»

Varighet: 6 samlinger på 2,5 t. Kl. 18.00- 20.30
Kursstart: 08.10.09
Sted: Læresenteret (LMS) Oslo universitetssykehus, Ullevål, Bygg 10
Kursavgift: kr 500,- inkluderer kursboka «Å leve et friskere liv»

lnteresserte bes ta kontakt med:
Læresenteret(LMS)
Oslo universitetssykehus, Ullevål 0402 Oslo
V/Helsefaglig konsulent May-Brith Sølvsberg
Tlf. 23 01 51 35 / 23 01 51 40
e-post: mape@uus.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.