Aktiv på dagtid i Oslo og Akershus

Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) bidrar Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta i et idrettsmiljø. ApD setter den enkeltes mestring og iboende krefter i fokus. Ved gradvis å ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge tap av funksjon, fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet. Alle aktivitetene til Aktiv på Dagtid er tilpasset til den enkelte brukeren og skal være av en slik karakter at flest mulig kan delta. Det settes ikke noen krav til deltagerne annet enn at de kommer til treningene og tar med seg sitt gode humør og deltar på de ønsker eller orker å være med på. Hvem kan delta? Alle mellom 18 og 65 år som er bosatt i Oslo eller Akershus, står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser: sykepenger, attførings- eller rehabiliteringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte.

http://www.apd.oslo.no/

http://www.aktivdagtid.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.