Alternativ tilnærming

Behandlinger med god vitenskapelig dokumentasjon:
DHEA (dehydroepiandrosteron): Flere undersøkelser viser at DHEA kan ha effekt, spesielt mot fatigue. Men det finnes også undersøkelser som ikke har klart å påvise en slik effekt. Bivirkninger som stemmeforandringer, kviser og økt behåring hos kvinner (skjeggvekst) er ikke uvanlig.

Behandlinger med uklar eller motstridende vitenskapelig dokumentasjon:
Kobber ser ikke ut til å ha noen effekt. Linfrø og linfrøolje er gode kilder til omega-6, men det for tiden mangel på sterke bevis for at dette skal ha positiv effekt på lupuspasienter. Mange hevder at omega-3-fettsyrer skal være gunstig, men de vitenskapelige bevisene er ikke overbevisende, og mer forskning må til for at man skal kunne si noe sikkert. Psykoterapi: Det er motstridende meninger om hvorvidt gruppe-terapi reduserer psykiske plager og medisinske symptomer og gir bedre livskvalitet for kvinner med SLE. Pycnogenol er medikamentnavnet på et planteekstrakt som kan være nyttig som en andre-linje behandling for å redusere betennelse, men også dette preparatet krever mer forskning før man kan si noe sikkert om effekten. Timianekstrakt: Føreløpige resultat indikerer at ledd- og hud-problemene assosiert med lupus kan bli mindre ved bruk av timianekstrakt, men kliniske forsøk med godt forskingsdesign må til før man kan abefale timianekstrakt til slik bruk. I følge Natural Standard Monograph bør man også unngå å bruke timianekstrakt hvis man tar immundempende medisiner eller har hatt en organtransplantasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.