Archive for admin

Tolkning av ANA-prøver ved SLE

Antinukleære antistoffer, ANA, er antistoffer er fellesbetegnelse på en gruppe antistoffer som bindes til elementer i cellekjernen og som har diagnostisk verdi ved visse systemiske bindevevssykdommer, spesielt for SLE. Det finnes mange ulike typer av antinukleære antistoffer som har stor diagnostisk verdi, blant annet anti-DNA, anti-SM og anti-RNP, men hva betyr egentlig disse prøvesvarene? Her får du en liten innføring basert på ulike kilder innen revmatologisk forskning og håndbøker for prøvetaking og analyser. Read more

Legemiddeloppslagsverket Micromedex fritt tilgjengelig

Micromedex er et omfattende oppslagsverk som inneholder forskningsbasert og oppdatert informasjon om et stort antall legemidler, blant annet om bruk, virkemåte, dosering, interaksjoner, bivirkninger og individuelle tilpasninger. Søk gir i tillegg treff i velkjente håndbøker for norsk helsepersonell, som Martindale (legemiddelomtaler, internasjonale preparatnavn), NeoFax (legemidler til nyfødte) og Trissel2 (råd om samtidig intravenøs tilførsel av flere legemidler). Du finner også verktøy for identifikasjon av tabletter og kapsler. Micromedex tilbyr løsninger for mobile enheter i form av fem ”apper”.

Tilgangen til det nye legemiddeloppslagsverket er gratis for norske brukere.

Kvalitetsvurdering av informasjonen

Micromedex benytter tre ulike skalaer for å angi kvaliteten av anbefalinger, kunnskapsgrunnlag og vurderinger:

  • «Strength of recommendation»
  • «Strength of evidence»
  • «Efficacy»

Skalaene er forklart på siden Recommendation, evidence and efficacy ratings .

Gå til nettutgaven av Micromedex eller last ned apper til din smarttelefon eller nettbrett.

Presentasjon fra foredrag 17. april 2015

På seminaret på Rikshospitalet i april, holdt Gudrun E. Nordby et foredrag om lupus. Presentasjonen finner du her: SLE April 2015

Konklusjonen hennes er at behandling skal startes tidlig, mangeartet behandling og god smertebehandling er viktig, sykdomsmodifiserende behandling skal brukes tidlig, i kombinasjon med gamle og nye medikamenter, og at individualisert behandling er viktig.

Jaccouds artropati

Denne artikkelen er skrevet av Trude Wessel Thilesen, som selv har Jaccouds artropati. Ta kontakt på redaksjon@sle.no viss du ønsker å publisere noe du har skrevet.

Sigismond Jaccoud var en berømt sveitsisk lege, født i Genève i 1830, og død i 1913. Ble mest kjent for sine foredrag om Jaccoud syndrom som for alltid ble bevart i medisinsk historie.

Jaccouds artropati (JA) er en tilstand karakterisert klinisk av ‘reversibel’ felles misdannelser som svanehalsfingrer, haiketommel, ulnaravvik og hallux valgus, sammen med et fravær av articular erosjoner på et vanlig røntgenbilde. JA ble først beskrevet i pasienter med revmatisk feber (RF), men denne lidelsen er sjeldent blitt den viktigste kliniske enheten. Knyttet til JA i dag er systemisk lupus erythematosus (SLE). JA har også blitt beskrevet i andre bindevevssykdommer og infeksjoner som neoplasi. Generelt, er dens utbredelse i SLE eller RF rundt 5%. Hva som utløser JA er ikke kjent, men noen forfattere har foreslått en forbindelse til hypermobilt syndrom. Flere studier har forsøkt å identifisere en tilknytning av ulike antistoffer til JA i SLE pasienter, men funnene tillater ikke tegning av en sikker slutning. Nyere bildeteknikker som magnetisk resonans og høy ytelse ultrasonography (ultralyd) har avdekket tilstedeværelsen av små erosjoner i leddene av noen pasienter med JA. For tiden er behandling for JA konservative og basert på bruk av ikke-hormonelle inflammatoriske, lave doser av corticosteroider, methotrexat og antimalaria. Rollen kirurgi via omstillingen av vevet rundt felles- eller mer aggressive prosedyrer som arthrodesis og silastic implantat kirurgi må være bevist.
Read more

Dialogseminar om bindevevssykdommer på Rikshospitalet 13. mars 2014

Sted: Store Auditorium – B2.1003
Tid: 13. mars 2014 kl 17.00-20.30

Send inn dine spørsmål!
Vi oppfordrer pasienter og pårørende til å sende inn spørsmål på e-post til
bindevevssykdom@ous-hf.no. Spørsmålene vil bli besvart i sesjonene.

PROGRAM

Autoimmunitet – når immunforsvaret tar feil Professor Molberg

Parallelle sesjoner – velg mellom:
Sjøgrens syndrom – når kroppen blir tørr (Hammenfors)
Systemisk sklerose – når bindevevet blir slemt (Hoffmann-Vold)
Bindevevssykdom og svangerskap (Skorpen)

Bevertning og stands

Parallelle sesjoner – velg mellom:
SLE/Lupus – den store imitator (Lerang)
Myositt og antisyntetase – når musklene blir svake og betente (Dobloug/Andersson)
MCTD – en blanding av alt (Gunnarsson)

Oppsummering ved professor Molberg og overlege Midtvedt

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN
GRATIS ADGANG – FORFRISKNINGER 50 KR

Mind full or mindful? Kurs i stressmestring på Rikshospitalet

Ønsker du å lære en metode i hvordan du kan redusere og forebygge negativt stress? Ønsker du å være mer tilstede der du er i ditt daglige liv? På Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) starter kurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær (mindfulness) i februar 2014. Kurset går over 4 ganger. Read more

Depresjon ved SLE

Forskere innen psykiatri og revmatologi har slått seg sammen for å studere depresjon ved SLE, og om det var sammenheng mellom noen sykdomskarakteristikker og depresjon. Konklusjonen deres var at det er flere med SLE som er deprimerte, sammenlignet med den generelle befolkningen, men de kunne ikke finne noen trekk ved sykdommen som gjorde folk mer utsatte for depresjon. Det viste seg at blant de deprimerte SLE-pasientene var det få som ble behandlet med antidepressiva, noe som kan tyde på at depresjon hos SLE-pasienter ofte blir oversett og utilstrekkelig behandlet. Du kan lese mer om forskningen her: http://lup.sagepub.com/content/22/14/1462.abstract?etoc (du får tilgang til hele artikkelen gjennom helsebiblioteket.no)

Få henvisning til folk som kan hjelpe

Det er ikke bare fastlege og revmatolog som kan hjelpe deg når du har lupus, det finnes også flere andre yrkesgrupper som kan bidra. Du visste sikkert at du kan få henvisning til fysioterapeut hvis du trenger behandling eller tilrettelagt trening, men visste du også at du kan snakke med en ergoterapeut om utmattelse, at ortopediingeniørene kan tilpasse skoene dine eller at du kan bli henvist til en sosionom som er tilknyttet sykehuset ditt? Ta kontakt med legen din hvis dette kan være aktuelt for deg.

Studier på hund har avslørt sterke risikofaktorer for SLE

Forskere ved Uppsala universitet har funnet flere gener som fører til øket risiko for en SLE-lignende sykdom hos hunder. Dette kan bidra til at vi også kan lære mer om SLE hos mennesker. Du kan lese mer om studien her: http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=908&area=2%2C3%2C4%2C7%2C10%2C16&typ=pm&na&lang=sv

H1N1/2009-vaksinen blir vurdert som trygg for barn med lupus

I siste nr av tidsskriftet Lupus (nov 1013) kan man lese en artikkel fra forskere i Brasil som har forsket på influensavaksinen og hvordan den fungerte på barn under 9 år med autoimmune revmatiske sykdommer. De konkluderer slik: «Two doses of influenza A H1N1/2009 vaccination induced an effective antibody response and caused adverse events in rare instances, suggesting this vaccine is appropriate and can be recommended for this age group.» De sier altså at vaksinen har effekt for barn med autoimmune revmatiske sykdommer, og at de vil anbefale vaksinen for denne gruppen. Read more