Benlysta – nytt håp for lupuspasienter?

Benlysta er markedsnavnet på belimumab, en ny biologisk medisin er godkjent til bruk i Lupusbehandling. 17. november 2010 annonserte Advisory Committee of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) at de hadde stemt 13 mot 2 stemmer for å anbefale at FDA godkjenner BENLYSTA® (belimumab) for behandling av SLE. Studier viser at medisinen reduserer sykdomsaktivitet og fatigue. Medisinen er mer målrettet og bivirkningene var ikke like alvorlig som ved andre behandlingsmåter. På SLE-kurset på Rikshospitalet i november samme år sa dr. Karoline Lerang at man  kanskje ville begynne å bruke medisinen i Norge i løpet av 2011. De ville starte i liten skala for noen pasienter og avvente resultater før medisinen kommer i allmenn bruk. Det er vanskelig å si om studiene gir sikre nok resultater, fordi sykdommen er så forskjellig for forskjellige personer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.