Biologiske legemidler

Biologiske legemidler brukes som en fellesbetegnelse på midler som hemmer betennelsesprossen ved inflammatoriske sykdommer som SLE og leddgikt. Uttrykt mer presist: Det er midler med selektivt immunmodulerende effekt på autoimmune sykdommer. Dette er medikamenter som

har en klart definert, direkte effekt på biologiske prosesser ved inflammatorisk sykdom, som regel i form av hemming av signalmolekyler mellom cellene (cytokiner/ interleukiner) eller deres reseptorer på celleoverflatene (mottakere som gjør at signalstoffene kan feste seg på celleveggen).

Økt innsikt i molekylære og immunologiske prosesser ved sykdom og moderne bioteknologiske produksjonsmetoder har ført til en lang rekke nye legemidler mot bl.a. autoimmune inflammatoriske sykdommer og kreft.

 

Benlysta er det eneste biologiske legemiddelet som er godkjent for behandling av SLE, men mange av de som er godkjent for behandling av leddgikt brukes også av SLE-pasienter som ikke har hatt god nok effekt av annen behandling.

Gjersvik og Bretthauer (medisinske redaktører i Tidsskrift for den norske legeforening) mener betegnelsen biologiske legemidler er problematisk. Den gir inntrykk av at medikamentene er «milde» og «naturlige» og har få bivirkninger. Det motsatte er tilfellet. Legemidler med selektivt immunmodulerende effekt på autoimmune inflammatoriske sykdommer bør etter deres oppfatning heller betegnes som selektivt immunmodulerende legemidler fordi det er mer dekkende, mer presist og mer forståelig, i hvert fall for leger. De sier videre at skal man legge vekt på midlenes overordnede virkning, slik som ved antibiotika, antimykotika og cytostatika, burde betegnelsen heller bli antibiologika fordi dette er legemidler som motvirker – ikke fremmer – biologiske prosesser.

 

 

Kilder, biologiske legemidler: Gjersvik, P. & Bretthauer, M. (2010). Unngå biologiske legemidler. Tidsskrift for den norske legeforening; 130:1846-7. Kornør H, Burger E, Harboe I, & Klemp M. (2010). Rapport fra Kunnskapssenteret nr 09 – 2010.

 

 

Kilder, nye legemidler i behandlingen av lupus Lo, M. S. & Tsokos, G. C. (2012). Treatment of systemic lupus erythematosus: new advances in targeted therapy. Annals of the New York Academy of Sciences, 1247(1), 138–152. Yildirim-Toruner, C. & Diamond, B. (2011). Current and novel therapeutics in the treatment of systemic lupus erythematosus. The Journal of allergy and clinical immunology, 127(2), 303-312.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.