Archive for Artikler fra Lupusposten

Artikler fra Lupusposten 1/2012

Artikler om forskning

Artikler om nye medikamenter

Artikkel om livet med sykdommen

Annet

 

 

Artikler fra Lupusposten 2/2011

Artikkel fra Revmabulletin, desebmer 2011:

Svineinfluensa – behandling, vaksinering

Om du bruker immundempende medisiner, anbefales det å ta kontakt med fastlege for å få stille svineinfluensadiagnosen dersom du utvikler følgende symptomer:

Feber > 38 grader, målt rektalt og ett eller flere følgende symptomer:

Hodepine
Leddsmerter
Hoste
Halssmerter
Oppkast
Diare

Har fastlegen vurdert sykdommen som influensa A (H1N1) ”svineinfluensa”, anbefaler vi behandling med Tamiflu tabletter 75 mg x 2 i 5 dager.

Dersom et husholdsmedlem av deg har fått diagnosen influensa A (H1N1) eller du har vært i kontakt med en person med aktiv influensa A (H1N1) ikke mer enn 4 dager tilbake, anbefaler vi forebyggende behandling med Tamiflu 75 mg x 1 i 10 dager.

Pasienter med influensa A kan smitte andre i ca 8 dager, det vil si en dag før utbrudd av symptomer og 7 dager deretter.

Sykdommen smitter ved dråpesmitte. Så snart vaksinen mot A (H1N1) foreligger, ber vi deg kontakte fastlege for å bli vaksinert eller følge med på vaksineprogrammet i kommunen du bor i.