Archive for Rettigheter

Refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden

Dersom du har en langvarig eller kronisk sykdom som gir en risiko for særlig stort sykefravær, kan du eller arbeidsgiveren søke om å få utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden dekket av folketrygden. Det samme gjelder om du har en sykdom som gir en risiko for flere sykefravær i en avgrenset periode. Det betyr i praksis at arbeidsgiveren slipper å betale de første 16 dagene av en sykemeldingsperiode for oss med diagnose SLE. Det er også viktig å si dette når du søker jobb, slik at du ikke kommer bakerst i køen fordi arbeidsgiver er redd for å få ekstrautgifter i forbindelse med stort sykefravær.

Dekning av tannlegeutgifter

Vi ønsker å minne om at pasienter med Lupus (SLE) siden oktober 1998 har hatt rett til dekning av tannlegeutgifter begrenset oppad til takster i den offentlige tannhelsetjenesten Dekning av utgifter omfatter både forebyggende tannhelsetiltak og ukomplisert behandling samt omfattende behandling. Det viser seg at praksisen er noe forskjellig mht. hvorvidt tannlegen skal ha betaling fra pasienten inntil offentlige satser eller ikke. Noen pasienter må betale sin tannlege for så å få pengene refundert fra trygdekontoret, mens andre opplever at tannlegen gjør opp direkte med trygdekontoret. I alle tilfeller må altså det som overstiger de offentlige satsene betales av pasienten selv.