Archive for Familieliv

Å være foreldre med kronisk sykdom

Følgende punkt kan være lure å huske på når en krise oppstår:

 

  • Barna dine er som speil som reflekterer voksenstress og oppførsel.
  • Dine barn forventer ærlighet fra deg selv om situasjonen er utrolig vanskelig.
  • De fleste barn opplever tider med mye stress, forvirring og frustrasjon. Likevel greier de å utvikle og opprettholde en sunn følelse av egenverd.
  • Barna dine trenger grenser. Vær den samme forelder du var før du ble syk i så måte.
  • Diskuter planer og avgjørelser med barna dine. Ta hensyn til barnets alder og hvor mye det er i stand til å forstå. Jo mer et barn blir tatt med på råd, jo bedre vil atmosfæren bli.
  • Tro ikke at dårlig oppførsel his ditt barn i krisetider vil vedvare. Skulle det imidlertid vise seg at barnet blir verre og verre, er det nødvendig å søke profesjonell hjelp for både barnet og familien.