Archive for Treningstilbud

Tren så mye du vil for en billig penge

Trening er bra for helsa, hører vi stadig vekk, og iflg. Dr Omdhal er kondisjonstrening det eneste man kan dokumentere at hjelper mot fatigue. Trening anbefales også mot depresjon. En god trener og et sosielt treffsted for treningen, kan være det som skal til for å gjennomføre regelmessig trening.

Aktiv på dagtid er et kommunalt tiltak i en del kommuner, for personer som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Aktiv på dagtid gir varierte treningsalternativer, som f.eks styrketrening, spinning, zumba, pilates, fotball, svømming m.m. Trenerne tilrettelegger for spesielle behov der det er nødvendig. Det varierer litt fra kommune til kommune hvor mye det koster, men det er kun snakk om noen få hundrelapper for hele året. I Oslo koster det 300 kr i året.

 

Hvem kan delta? Personer mellom 18 og 65 år som mottar en av følgende ytelser:

sykepenger (eller er i fare for å bli sykmeldt)

økonomisk sosialstøtte

attførings- eller rehabiliteringspenger

uføreytelser eller overgangsstønad

dagpenger

 

Hvordan bli deltaker?

Møt opp på en aktivitet og henvend deg til en av instruktørene. Du får registreringsskjema med giroblankett. For å få treningskort må du dokumentere at du mottar en av ovennevnte ytelser. Kun vedtaket, honnørkort og sykmelding er gyldig dokumentasjon. Rekvisisjon eller henvisning fra lege er ikke tilstrekkelig.

 

http://www.aktivdagtid.no/ http://www.idrett.no/krets/ostfold/aktivpadagtid/ http://www.idrett.no/krets/oslo/prosjekter/aktivdagtid/

 

Disse kommunene tilbyr Aktiv på Dagtid:

Asker

Askim

Aurskog-Høland

Bærum

Eidsberg

Fredrikstad

Frogn

Hvaler

Halden

Hobøl

Marker

Moss

Nesodden

Oslo

Rakkestad

Rygge

Råde

Sarpsborg

Skedsmo

Ski

Skiptvedt

Spydeberg

Våler og

Ås

Aktiv på dagtid i Oslo og Akershus

Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) bidrar Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta i et idrettsmiljø. ApD setter den enkeltes mestring og iboende krefter i fokus. Ved gradvis å ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge tap av funksjon, fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet. Alle aktivitetene til Aktiv på Dagtid er tilpasset til den enkelte brukeren og skal være av en slik karakter at flest mulig kan delta. Det settes ikke noen krav til deltagerne annet enn at de kommer til treningene og tar med seg sitt gode humør og deltar på de ønsker eller orker å være med på. Hvem kan delta? Alle mellom 18 og 65 år som er bosatt i Oslo eller Akershus, står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser: sykepenger, attførings- eller rehabiliteringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte.

http://www.apd.oslo.no/

http://www.aktivdagtid.no/