Archive for Kosthold

D-vitamin

D-vitamin-nivået har direkte sammenheng med alvorlighetsgraden av SLE, viser nyere forskning. Studien fant også at personer med lavt D-vitamin-nivå oftere utvikler SLE, enn personer med høyt D-vitamin-nivå.

Read more

Ginseng mot fatigue?

I Norge er produkter av ginseng tilgjengelige som kosttilskudd på apotek, i helsekostbutikker og dagligvarebutikker. Vi hører stadig at ginseng kan gi ekstra energi og spurte oss for, om dette kunne hjelpe personer med lupus som er plaget av fatigue.

Personer med autoimmune sykdommer, som SLE, MS og leddgikt anbefales å være forsiktig med bruk av ginseng, fordi det kan stimulere immunforsvaret som allerede er overaktivt, og dermed gi negativ effekt. Dette er konklusjonen vi har kommet til ut i fra den informasjonen vi har samlet om ginseng.

Ernæringsfysiolog Aase BB Aanstad ved Revmatismesykehuset på Lillehammer er skeptisk og tror det er viktigere å jobbe med fatigue i fra ulike hold. Kosthold, frisk luft og fysisk aktivitet kan ha gunstig virkning på fatigue. Hyggelige opplevelser kan virke avspennende og dermed gi bedre hvile. Ergoterapeuter kan hjelpe til med energiøkonomisering, dvs måter å organisere hverdagen på, for å få mest mulig ut av den energien man har. Ofte fører fatigue med seg nedstemthet og depresjon og i slike tilfeller kan det være nyttig å snakke med en psykolog.

Leger og sykepleiere på Rikshospitalet innrømmer at de har for lite kunnskap om ginseng har effekt mot fatigue og henviser videre til NIFAB – Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling. Rådgiveren vi har vært i kontakt med hos NIFAB understreker at blandingsprodukter som kosttilskuddet Gerimax inneholder flere stoffer, og kan ha flere og andre sikkerhetsaspekter knyttet til seg. Derfor kan man heller ikke automatisk overføre hva forskningen sier om effekt på panax ginseng til å gjelde for Gerimax eller andre produkter hvor denne urten inngår. Deres konklusjon for Gerimax er at det ikke finnes solid dokumentasjon om effekten av Gerimax mot noen lidelser. Selv om det kan finnes enkeltstudier og systematiserte brukererfaringer om effekten av Gerimax, regner ikke NIFAB dette som solid dokumentasjon. Ellers viser de til http://nifab. no/faktaark/ginseng og i følge deres kilde Natural Medicines, bør personer med en autoimmum sykdom unngå å bruke panax ginseng. Begrunnelsen for dette er at panax ginseng ser ut til å stimulere immunforsvaret, og teoretisk sett kan forverre tilstanden hos personer med autoimmune sykdommer som MS, SLE og leddgikt.