Archive for Kurs

Mind full or mindful? Kurs i stressmestring på Rikshospitalet

Ønsker du å lære en metode i hvordan du kan redusere og forebygge negativt stress? Ønsker du å være mer tilstede der du er i ditt daglige liv? På Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) starter kurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær (mindfulness) i februar 2014. Kurset går over 4 ganger. Read more

Problemer med hukommelse og konsentrasjon

Noen opplever problemer med hukommelse,

språk og konsentrasjon i forbindelse med SLE.

På Sunnås har de utviklet et nettbasert kurs

i tilrettelegging for et aktivt liv ved denne typen problemer.

Kurset består av en rekke tips og råd, basert på brukererfaringer.

 

SLE-kurs 5 dager på Lillehammer Revmatismesykehus

Uke 42: 15.-19. oktober. Les mer om mestringskurs for personer med SLE og deres pårørende
http://www.revmatismesykehuset.no/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3Adiagnose&catid=51%3Amestringsavd&Itemid=87

 

Lær om sykdommen og behandling, kosthold, trening og rettigheter. Treff andre i samme situasjon. Du har mulighet til å ta med deg partneren din

Lupus seminar september 22. september

Lupus Landsledelse markerer Verdens Lupusdag med seminar 22. september

Påmelding innen 14. september.

Program: Invitasjon seminar_folder september 2012_redigert_1.pdf

 

Seminaret har fire foredrag med følgende temaer:

SLE og fatigue Revmatolog prof. dr. med Øyvind Molberg

Kropp og seksualitet Sexologisk rådgiver, Tore Holte Follestad

Kan mage-tarm-systemet være infisert? Prof. dr. med Johan G. Brun

Prosjektet Frisk – om mestring av kronisk sykdom Anna Thostrup Worsley

Kurs om SLE på Rikshsopitalet 27. og 28. september 2012

Informasjon om SLE og behandling

Rettigheter 
Fysiske aktivitet 
Utmattelse /fatigue 
Mestring 
Informasjon om brukerorganisasjon 
Brukerrepresentant – om å leve med SLE

Påmelding innen 10. september

Les mer: Kurs sept 2012 SLE -4.pdf

Kurs om SLE på Rikshsopitalet 27. og 28. september 2012

Kurs om SLE for pasienter og pårørende 

Informasjon om SLE og behandling 
Rettigheter 
Fysiske aktivitet 
Utmattelse /fatigue 
Mestring 
Informasjon om brukerorganisasjon 
Brukerrepresentant – om å leve med SLE

Påmelding innen 10. september

Les mer: Brosjyre nov 2012 SLE .ppt

Vestfold lupusgruppe: temamøte om lungeproblematikk

 

Vi ønsker å invitere deg/dere til en temakveld med

Dr. Laila Ulve. Hun er utdannet revmatolog og indremedisiner.

 

Tema: Lupus/Sjøgren og lungeproblematikk

 

Dag: onsdag 18.april 2012 kl.19.00

Sted: Engveien – senteret, Engv. 4, Stokke

 

 

Det er fri entré, men vi vil selge NRF sine skrapelodd

 

Enkel bevertning

 

Hvis dette høres interessant ut, melder du/dere på til:

Tove Bergsholm : 92 89 76 66/ 33 36 22 88

Marthe Anvik: 47 84 53 22

Lupusgruppa sin e-post:vestfoldlupusgruppe@hotmail.com

 

Påmeldingsfrist 10. April 2012

 

 

 

Hilsen styret i Vestfold Lupusgruppe

 

 

Pensjonsreformen 2012

Det skal lønne seg å stå lenger i jobb – det er poenget med den nye pensjonsreformen som trådde i kraft fra 1.1. 2012. Dersom du har muligheten til å velge, viser utregninger at det kan være lønnsomt å ta ut pensjon fra fylte 62 år, spare pengene og fortsette å jobbe. Dersom man har uførepensjon vil man ikke dra nytte av fleksibiliteten i det nye pensjonssystemet. Det er innført en delvis kompensasjon for dette, men det gjelder bare personer født før 1951. De viktigste endringene ved den nye pensjonsordningen er fleksible alderspensjon, levealderjustering, ny opptjeningsmodell og nye reguleringsbestemmelser.

 

Fleksibel alderspensjon innebærer at du kan ta ut pensjon fra fylte 62 år, og kombinere arbeid og trygd. Det finnes ett uttak: når man er 62 år må man ha nok pensjonpoeng til å oppnå pensjon på størrelse med garantipensjonen. Hvis du ikke har det, kan du ikke ta ut pensjon før du er 67 år. Fra fylte 67 år får du garantipensjon. Garantipensjon er for tiden på 13300 kr pr mnd.

Levealderjustering betyr at du får lavere årlig pensjon jo tidligere du begynner å ta ut pensjon. Skjerming mot levealderjusteringen er innført for dem som går fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år. Siden man ikke kan velge å jobbe lenger, vil man få et tilskudd til alderspensjonen som skjermer for ca halvparten av levealder- justeringen. Skjerming av levealderjusteringen gjelder bare for personer født mellom 1944 og 1951.

Ny opptjeningsmodell innebærer at alle år i arbeid teller med i pensjonsberegningen, ikke bare de 20 beste årene. Dette gjelder for alle som er født i 1963 eller senere. Er du født før 1953 gjelder de gamle reglene. For de som

er født mellom 1953 og 1963 gjelder en blanding av gammel og ny ordning. Pensjonsopptjeningen blir noe bedre ved ulønnet omsorgsarbeid og for dagpengemottakere.

Reguleringsbestemmelsene sier at pensjoner under opptjening reguleres med lønnsveksten, mens pensjon under utbetaling reguleres med 0,75% av lønnsveksten. Regulering av pensjon skjer pr 1. mai hvert år.

 

NAV har en kompetansetelefon man kan ringe til for å få råd og veiledning. Tlf nr: 55 55 33 34

 

Mer innformasjon finnes på NAVs internettsider: www.NAV.no/pensjon. Her kan du logge deg inn på Din pensjon hvor du finner en pensjonskalkulator.

Du kan logge deg inn på siden for din pensjon med pinkodene til offentlige tjenester på internett. De er sendt ut fra skatteetaten. Henvend deg til skatteetaten dersom du trenger nye pinkoder.

 

 

Medlemsmøte og årskonferanse

Oslo og Akershus Lupusgruppe holder medlemsmøte og årskonferanse

Lørdag 11. februar kl 13

Aker sykehus: Lærings-og mestringssenteret (bygg 41B)

 

Medlemsmøte kl 13, tema : Den nye pensjonsreformen

Kaffepause

Årskonferanse kl. 14.30

Les mer http://www.revmatiker.no/lag/oslo/lag-foreninger-og-grupper/lupus

Revmatisme og seksualitet medlemsmøte 7.november

Medlemsmøte og tapaskveld

Sted: Prof. Dahlsgate 32

Tid: 7. november kl 18.00

Foredrag: Ylva Helland har skrevet doktorgrad om revmatisme og seksualitet der hun har kartlagt hvilke utfordringer revmatisme kan medbringe i forhold til seksualitet, og hvordan revmatikere i undersøkelsen mestret utfordringene. Dette blir tema for kveldens foredrag.

Servering: tapas etter foredraget.

Pris: kr 100 (spis så mye du vil)

Påmelding innen 30. oktober til 

til Tone tlf: 970 36 199

e-post: lupus.oslak@revmatiker.org