Archive for Kurs

SLE-kurs 24. og 25. november 2011 Ledige plasser

SLE kurs 24. og 25. november 2011

For personer med SLE og deres pårørende

Påmeldingsfristen er gått ut, men det er fortsatt plasser igjen.

 

Hvis du er interessert, ta kontakt med

Sykepleier Revmatologisk poliklinikk

Mona Therese Thorud

Tlf 23072767/72774


eller

Lærings- og mestringssenteret

Bjørg Johansen

Tlf.: 23 07 08 20

 

Les mer

Emner

SLE og behandling

Mestring – å leve med sykdommen

En bruker forteller

Om brukerorganisasjon og diagnosegruppe

Om rettigheter

Om seksualitet og samliv

Om bevegelse, fysisk aktivitet og trening

Om utmattelse og fattigue

SLE- kurs på Rikshospitalet 24. og 25. november 2011

SLE- kurs på Rikshospitalet 24. og 25. november 2011
For personer med SLE og deres pårørende

Påmelding: 
LMS@rikshospitalet.no

 

Les mer 

 

Emner:

SLE og behandling

Mestring – å leve med sykdommen

En bruker forteller

Om brukerorganisasjon og diagnosegruppe

Om rettigheter

Om seksualitet og samliv

Om bevegelse, fysisk aktivitet og trening

Om utmattelse og fattigue

Verdens lupusdag: Symptomer på lupusoppbluss

Det er utviklet et registreringsskjema over symptomer på oppluss av SLE, som kan brukes ved kontroll. Registreringsskjemaet lister opp symptomer på SLE. Man krysser av om man har, eller har hatt, symptomene, og i tilfell i hvor stor grad. Registreringsskjemaet sørger for at konsistente data følger pasienten over tid. Det skaper grunnlag for bedre vurdering av sykdomsutviklingen, bedre kommunikasjon mellom lege og pasient, og det er til nytte i forskningen.

 

Oslo og Akershus Lupusgruppe markerte Verdens Lupusdag mandag 9. mai på Rikshospitalet. Dr. Karoline Lerang holdt foredrag om det nyutviklede registreringsskjemaet. Hun har bidratt i arbeidet med å oversette skjemaet til norsk.

 

Her er filene fra foredraget.

 

SLE-kurs hvert halvår på Rikshospitalet

Regelmessige kontroller og samtaler med sykepleier om hvordan du egentlig har det

Dette er ikke en ønskedrøm, men hva du faktisk kan forvente av leger og annet helsepersonell, i følge revmatolog Karoline Lerang. Det arbeides med at alle skal få tilbud om en oppfølging fra annet helsepersonell enn leger, for å hjelpe til med smertemestring, fatigue, psykologiske problemer o.a. En del slike tilbud finnes allerede.

Når fastlegen trenger opplæring

Revmatologene kontrollerer betennelser og organsvikt. Sykepleier Ingunn F. Foss og revmatolog Karoline Lerang arbeider med en sjekkliste over hva som skal kontrolleres og følges med på av medisinske prøver. Slik kan pasienten få bedre oversikt over sin egen sykdom og behandling. Informasjonen kan også tas med til fastlegen som ofte har liten innsikt i SLE.

 

Fatigue? Bruk ergoterapeut

Fatigue er ikke det samme som trøtthet. Utmattelsen er flerdimensjonal. 80 % av alle personer med SLE plages av fatigue, halvparten opplever det som det mest funksjonsnedsettende. Paradokset er at dette symptomet ofte er det mest plagsomme, samtidig er det det man får minst forståelse for i omgivelsene, og det som får minst oppmerksomhet fra helsepersonell. Det er vanlig å skille mellom fysisk og mental fatigue som trenger å bli møtt med ulike tiltak.

 

Ergoterapeuter kan hjelpe til å kartlegge og vurdere hvordan mennesker som dynamisk system, med fysiske, psykiske og sosiale ressurser, møter omgivelsene sine. De kan bidra til fortsatt aktivitet, til tross for vedvarende og varierende funksjonsproblemer. Nøkkelord for tilrettelegging ved utmattelse er å prioritere og planlegge aktiviteter, balansere aktivitet og hvile, og økonomisere med energi.

 


Hva slags hjelp kan du få

Legene kontrollerer og behandler betennelser og organskade.

Sykepleiere og hjelpepleiere skal koordinere arbeidet i revmateamet og være din kontaktperson

Psykologer kan hjelpe deg med psykiske plager som følger med sykdommen.

Fysioterapeuter arbeider for å minske smertene og bedre funksjonen vha fysikalsk behandling.

Sosionomer kjenner trygdesystemet og kan hjelpe deg med å finne ut av hvilke rettigheter du har.

De kan også hjelpe til medå legge til rette forholdene på arbeidsplassen og i hjemmet.

Ergoterapeuter kan bidra med hjelpemidler og tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse.

Ortopediingeniør lager fottøy og diverse støttebandasjer.

Lærings-og mestringssentrene gir hjelp til selvhjelp og arrangerer ulike typer kurs for at du i størst mulig grad kan lære å leve best mulig med sykdommen.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en interesseorganisasjon som jobber for politiske saker som angår revmatikere. NRF driver også likemannsarbeid og har en hjelpetelefon der man kan ringe å snakke med andre revmatikere.

Lupusgrupper er diagnosegrupper under NRF som jobber med informasjon om diagnosen, forskning, nyere medisin o.a. Gruppene holder medlemsmøter med foredrag og sosiale treff og et forum på internett der folk med SLE deler informasjon, erfaring, råd og oppmuntring.

 

Hva kan du selv gjøre?

Kroppsspråket mitt har talefeil!

Snakk med omgivelsene om sykdommen, men velg når, og hvor mye åpenhet.

Få ut frustrasjoner!

Det viser seg at det har positiv innvirkning på sykdommen å få ut frustrasjoner. Bruk fastlegen, sykepleiere, sosionomer, psykologer og likemannstilbud.

Fysisk aktivitet og trening

Les mer om dette i egen sak.

Kosthold

Fiskefettsyrer demper inflammasjon.

Har du et anstrengt forhold til Møllers Tran? Triomar Omega 3 eller Nycoplus Omega 3 er mer effektivt enn tran. Vi trenger Omega 3 hver dag. Gjennom kosttilskudd og helst også gjennom fiskeprodukter. 2-4 g omega 3 hver dag.

Del erfaringer

Mange kursdeltakere opplevde det å dele erfaringer med andre i samme situasjon som noe av det viktigste på kurset. Vi benytter derfor anledningen til å komme med litt egenreklame. Bli med i Lupusgruppa og på Forumet, se www.sle.no!

Skaff kunnskap om sykdom og behandling

Det gir deg en følelse av bedre oversikt og kontroll. Det arrangeres kurs på lærings-og mestringssentrene og medlemsmøter i diagnosegruppene som gir kunnskap og sosiale kontakter.

Skaff oversikt over dine rettigheter

Her anbefaler Lupusgruppa Jungelhåndboka, sosionomer skal hjelpe til.

Ta vare på det som gir glede og energi!

Kjenn etter hva som gir – og hva som stjeler – energi.

Ta vare på ditt sosiale liv!

Vær sammen med dem som gjør deg glad.

Balanser hvile og aktivitet!

Sett deg små, gjennomførbare mål.

 

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Om læring og mestring:

Tanker som fremmer

-Det som springer ut av behovet for «å gjøre noe»

-Det som styrker selvfølelsen

-Det som ivaretar identitet

-Det som ivaretar æresfølelse og selvrespekt

-Det som beskytter sårbarheten, vær bevisst hva og når du deler med andre.

Tanker som hemmer

-Fortrenging av følelser

-Benekting

-Bagatellisering

-Sammenlikne seg med andre

-Overveldende følelse av tap

 

SLE-kurs på Rikshospitalet 25. og 26. november 2010

Rikshospitalets Revmatologiske avdeling samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og Norsk Revmatikerforbunds Lupusgruppe om et kurstilbud til pasienter med SLE og deres pårørende. Neste kurs blir arrangert på Rikshospitalet 25. og 26. novemer 2010. Påmeldingsfrist 22. oktober.

Mer informasjon og påmelding

Hva med oss?

Samlivskurset «Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud om samlivskurs til foreldre (ektepar og enslige) som har barn med nedsatt funksjonsevne. Kurset er en møteplass der foreldre kan få dele erfaringer og opplevelser, aktuell kunnskap og fakta om livet i slike familiesituasjoner. Gjennom å lytte til andres erfaringer, løsninger og utfordringer kan man få verdifulle opplevelser knyttet til egne relasjoner og eget liv. Kursene er både for par og aleneforeldre.

Mer informasjon og brosjyre med oversikt over påmelding og datoer

SLE-kurs på Rikshospitalet 11. og 12. februar

Rikshospitalets Revmatologiske avdeling samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og Norsk Revmatikerforbunds Lupusgruppe om et kurstilbud til pasienter med SLE og deres pårørende. Neste kurs blir arrangert på Rikshospitalet 11. og 12. februar 2010. Påmeldingsfrist er 20.01.2010.

Mer informasjon om kurset og påmeldingsskjema

Samlivskurs for unge revmatikere i Lyngdal

Kurset er basert på Modum Bads modell for samlivskurs, som er pedagogisk og forskningsbasert. Kursinstruktører: Anne – Siri Eiane (43): Sertifisert PREP-kursinstruktør. Fortsatt foreldre kursinstruktør, jobber som fysioterapeut i Stavanger kommune og praktiserer som gestaltterapeut /psykoterapeut hvor hun jobber med par og enkeltpersoner. Arbeider også med SE (traumebehandling). Utdannet veileder. Haakon Steen (44): Sertifisert PREP-kursinstruktør. Fortsatt foreldre kursinstruktør, gestaltterapeut. Daglig leder ROM Agder. Har 15 års yrkesbakgrunn fra Forsvaret. I tillegg deltar hjelpe-instruktør(er) under innøvelse av tale-lytteteknikk og ved innøving av problemløsningsmodellen. Opplysninger om kurset: kontakt Haakon Steen haakonsteen@hotmail.com eller 93208649 Kursavgift inkl. opphold og materiell: kr 2000 pr par

Påmelding til v-agder@revmatiker.no eller 38 02 09 85

Frist for påmelding og betaling: 1.okt.

Avgiften betales til ktn.nr. 3023.20.12346 

Nettbasert kurs ”Å leve et friskere liv”

Mestringskurset ”Å leve et friskere liv” er et selvhjelpsprogram for mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og deres pårørende. Nytt kurs starter 14. september 2009 med en varighet på 8 uker. Kurset er nettbasert, noe som betyr at du kan ta kurset hjemme i din egen stue. Du bør avsette minimum to timer per uke. Kurset har som mål å gi deltakerne et redskap til bedre å mestre problemer i hverdagen som følge av lidelsen/funksjonshemmingen, og gjennom dette øke sin livskvalitet. Første uke lærer du hvordan jobbe på nett. Deretter følger seks uker med nytt kursmateriell hver mandag. Du vil få en ”friuke” i løpet av kurset med tid til ettertanke. Kursavgift: kr 500 inkl Inkluderingsbok og CD med avspenningsøvelser. Påmelding innen 7. september til Funksjonshemmedes Studieforbund (FS), Postboks 8725 Youngstorget, 0028 Oslo, evt fs@funkis.no eller ved å ringe 23 16 19 80.

Tilbud ved Revmatismesykehuset på Lillehammer

Lærings og mestringsopphold

 

Dette er et opphold hvor det legges vekt på undervisning, veiledning og individuell oppfølging etter behov. Pasienten må ha en av følgende diagnoser: Leddgikt, psoriasis leddgikt, Sjøgrens syndrom, Bekhterev, Systemisk Lupus, sklerodermi, fibromyalgi, osteoporose, artrose (enten i hofter,knær,hender eller fingre) Pasienten kan søke på nytt hvis det har gått 4 år eller mer siden sist opphold. På disse oppholdene kan pårørende delta. Vi har hatt dette tilbudet siden 1996, fått mange gode tilbakemeldinger fra pasienter som har deltatt og de ønsker seg ofte tilbake til et tilsvarende opphold.

Oppfølgingsopphold

Opphold for pasienter som har deltatt på Lærings og mestringsopphold tidligere. Her legges det mer vekt på at den enkelte skal lære ut fra eget ståsted. Det er lagt opp til ulike aktiviteter som individuelle oppgaver, samtaler i mindre grupper, veiledning og plenumsdiskusjoner, samt fysisk aktivitet.

Forebygging av hjerte/karsykdommer ved betennelsesaktig revmatisk sykdom

For pasienter med leddgikt, Bekhterev, Psoriasis leddgikt og SLE. Her vil pasienten få saklig informasjon om risiko og årsaker for hjerte/karsykdommer. Aktuelle temaer er livsstilsområder som fysisk aktivitet, kosthold, røyking og prioriteringer i dagliglivet. Feiringklinikken har vært med på forberedelser til programmet. Pårørende kan delta.

Prosjekt yrkesaktiv

”Raskere tilbake” opphold. Hensikten med dette oppholdet er at den enkelte som på grunn av sin sykdom strever i arbeidslivet, er i ferd med å falle ut av -, eller ønsker seg tilbake til arbeidslivet, gis nødvendig støtte til å mestre denne situasjonen. Det tilbys et opphold med innleggelse i to bolker, den første innleggelsen er over tre dager, den andre over fem dager. I mellom disse to bolkene er pasienten hjemme i 3 uker.

Ønsker dere mer informasjon så ta kontakt med oss på telefon 61279503/61279546 eller besøk vår hjemmeside: www.revmatismesykehuset.no adr. Margrethe Grundtvigsvei 6, 2609 Lillehammer (Nærmeste nabo til Maihaugen)