Archive for Spørsmål til revmatologen

Spørsmål og svar

Dette er siden hvor vi har lagt ut spørsmål til revmatologer og svarene vi har fått gjennom Norsk Revmaforum (forum.sle.no). Disse krever vi innlogging for å lese, for at de ikke skal være tilgjengelig for søkemotorer, etter ønske fra medlemmene. På grunn av kapasitetsproblemer hos revmatologene, har vi ikke lenger mulighet til å stille spørsmål direkte her, men vi anbefaler lupuspasienter å ta kontakt med sykepleier ved den institusjonen de blir behandlet ved, da disse ofte kan svare på enkle spørsmål og formidle kontakt med revmatologene der det er nødvendig.