Archive for Lupusnefritt

Nyreaffeksjon ved SLE

 

Mange forskjellige typer nyreskade kan oppstå ved SLE:

 Lupus glomerulonefritt  betennelse i selve karnøstet
 Interstitell nefritt  betennelse i støttevev
 Pyelonefritt  bakterieinfeksjon i urinblære og -rørsystem
 Nyretrombose  blodproppdannelse i nyrenes blodkar
 Nyrevaskulitt  betennelse i nyrenes blodkar
 Medikamentutløst skade  kan f.eks oppstå av NSAID og antibiotika

 

Hvordan kan nyreaffeksjon oppdages? Pasientene selv merker svært lite, og det er derfor veldig viktig å ta urinprøve jevnlig. Betennelse i karnøstet fører til at filterfunksjonen blir dårligere. I urinen kan man se dette ved at den inneholder mer protein og flere røde blodlegemer enn vanlig. Man vil også få stigende blodtrykk som en kompensasjon for dårligere filterfunksjon, og dårligere utskillelse av kroppsgifter. En vevspørve (nyrebiopsi) er ofte avgjørende for å kunne avdekke betenelsessprosessens alvorlighetsgrad.

At man har antistoffer i blodet og at de avleierer seg i karnøster er ikke alltid nok til å utløse betennelsesprossen. Legene er fortsatt usikre på om det er et tidsspørsmål, en modningsprosess eller om miljøfaktorer må til som trigger. På grunn av usikkerhet rundt årsaksfaktorene er det vanskelig å forebygge Lupus glomerulonefritt. Det kan behandles med suksess, selv om det innebærer cellegiftbehandling i en periode for å ”omprogrammere” immunsystemet.