Archive for Sykdomsutvikling

Hvordan kommer sykdommen til å utvikle seg?

Det er en kronisk tilstand hvor uregelmessigheter i menneskes immunforsvar kan lede til et betennelseprosess i hvilken som helst del av kroppen, oftest i hud, ledd og nyrer. Antistoffer mot kroppsegne bestanddeler deltar ofte i denne betennelseprosessen. Betennelsen kan lede til dårlig funksjon og kronisk skade i det affiserte området, særlig hvis man er sent ute med behandling.

 

I Norge er det ca 10 barn under 16 år og ca 105 voksne som får sykdommen hvert år. Til sammen er det estimerte antallet tilfeller i Norge per dags dato 3000, av dem 300 barn, 2200 kvinner over 16 år og 500 menn. De siste 25 årene har prognosen for pasientene bedret seg. Man har blitt i stand til å raskere fastslå diagnosen på bakgrunn av blodprøver, og det blir raskere satt i gang mer utbredt behandling. Antall nye tilfeller er stabilt, men fordi sykdomsutviklingen har blitt mindre alvorlig er det flere som har SLE enn tidligere. Det har nå blitt en kronisk tilstand hvor vi må sørge for at langtidskomplikasjoner unngås, mens sykdomsmanifestasjoner holdes i sjakk. I dag baseres SLE-diagnosen på gjenkjennelse av et mønster av kliniske funn og laboratorieprøver. SLE skader oftest muskler, skjelett og hjertekarsystemet. Det er større fare for skader med økende alder og behandlingen ikke klarer å få sykdommen under kontroll.

 

 

SLE og fare for tidlig død

SLE-pasienter får også vanlige sykdommer. Når man skal se på faren for tidlig død bør man sammenligne med grupper uten SLE som har samme alder og kjønn. Nossent synes at det er viktig å påpeke at at pasienter med SLE har litt større sjanse for tidlig død enn folk uten SLE, men at faren for tidlig død likevel er lav. Dr. Nossent presenterte denne tabellen som viser sjansen for for tidlig død hos SLE-pasienter sammenlignet med den generelle risikoen.

Aldersgruppe
 Generell risiko
 SLE-risiko
Barn  0,1 %  0,1 %
Kvinner 15-30 år    0,5 %  0,75 %
Kvinner 30-49 år  1-2 %  2-4 %

 

Hva er farlig?
De tre største farene for SLE-pasienter er sykdomsaktivitet, infeksjoner og hjertekarsykdommer.

Fare
Tiltak
Sykdomsaktivitet

Immundempende midler

 

Infeksjoner

Vaksinering
Lavest mulig dose av immundempende midler

 

Hjertekarsykdommer   Normalt blodtrykk
Normal vekt – trening
Ikke røyk
Normalt kolesterol
Noen leger vurderer også små doser Aspirin som forebyggende, men alle er ikke enige om dette.