D-vitamin

D-vitamin-nivået har direkte sammenheng med alvorlighetsgraden av SLE, viser nyere forskning. Studien fant også at personer med lavt D-vitamin-nivå oftere utvikler SLE, enn personer med høyt D-vitamin-nivå.


D-vitamin holdig matStudien er publisert av  Dr. Lauren Ritterhouse og hennes team fra Universitetet i Oklahoma Health Sciences Center. Studien var den første med å konkludere med at D-vitamin-mangel blant SLE-pasienter bør behandles.

Les mer

 

Comments are closed.