Dietter for vektreduksjon og forbedring av fatigue

 

Finnes det dietter som hjelper mot overvekt som følge av kortisonbruk?
Vil lupuspasienter tåle dietten uten å risikere sykdomsoppbluss?
Kan diettene også hjelpe mot fatigue?

Dette er spørsmålene bak en undersøkelse utført ved St Thomas hospital i London. Svarene på spørsmålene ser ut til å være JA, JA og jaa. Behandling med kortison mot betennelse er vanlig ved SLE og en kjent bivirkning er at man legger på seg urimelig mye. En ny undersøkelse har hatt som mål å finne dietter som gjør det mulig å slanke seg når man får kortisonbehandling. Halvparten av de 23 kvinnene i undersøkelsen prøvde en lavkaloridiett som inneholdt 2000 kcal pr dag. Den andre halvdelen fikk en lavkarbodiett.

Hovedmålet med forsøket var å gå ned i vekt. I tillegg ville man sjekke om kvinnene i undersøkelsen tålte diettene, og om diettene hadde innvirkning på fatigue.

 

Resultatet av undersøkelsen viste at personer med SLE, som er overvektige og får behandling med prednisolon, kan gå ned i vekt med diettene fra undersøkelsen. Ingen av diettene ga sykdomsoppbluss.

 

Vi anbefaler at du snakker med legen din før du eventuelt forsøker en diett. Ved aktiv sykdom bør man ikke slanke seg, da kroppen trenger all den energien den kan få. Spesielt bør du være forsiktig med lavkarbodietter, fordi vi fortsatt vet lite om mulige langtidseffekter og eksperter etterlyser bedre vitenskapelig dokumentasjon. Noen undersøkelser viser bare positive resulta- ter, mens andre mener at det kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Det er også grunn til å tro at et høyt proteininntak over tid vil kunne slite på nyrene, og en slik diett vil derfor normalt ikke bli anbefalt for de med nyreproblemer.

 

 

Diettene og fatigue

Når det gjelder undersøkelsens resultateter med hensyn til fatigue ble det brukt en skala for å måle fatigue som kalles Fatigue Severity Score (FSS). Det er satt opp 9 uttalelser om opplevelse av utmattelse i løpet av siste uke. Man svarer på hvor enig man er i hver uttalelse, på en skala fra 1 til 7, der 7 er helt enig. Man legger sammen svarene og deler på 9. I følge Legehåndboka skårer personer med fatigue relatert til SLE, MS eller ME i gjennom- snitt ca 6,5. Kvinnene i undersøkelsen hadde en bedring i fatigue fra en gjennomsnittlig skår på 4,7 (lavkalorigruppen) og 4,9 (lavkarbogruppen) til 4,4 (begge grupper). Dvs at de i utgangspunktet hadde mindre fatigue enn legehåndbokas gjennomsnittetsmåling for lupuspasienter. De opplevde en liten bedring. Fatigue er vanskelig å beskrive både til legen og til omgivelsene, og svakheten med skalaen er at den er svært subjektiv. Kanskje kan den likevel være et utgangspunkt for å forklare hvordan man har det.

 

 

Fatigue Severity Score (FSS)

1.Mitt pågangsmot blir dårligere når jeg er utmattet

2.Jeg blir fort utmattet ved anstrengelser

3.Jeg har lett for å bli utmattet

4.Utmattelsen nedsetter min fysiske funksjonsevne

5.Utmattelsen skaper ofte problemer for meg

6.Utmattelsen fører til at jeg har dårligere fysisk utholdenhet over lengre tid

7.Utmattelsen virker negativt inn på mine gjøremål og forpliktelser

8.Utmattelsen er ett av mine tre mest plagsomme symptomer

9.Utmattelsen virker negativt inn på mitt arbeid, min familie og mitt øvrige sosiale liv.

 

Kilder: Fatigue Severity score FSS http://tinyurl.com/fatiguescore

RJ Davies, et al. (2012). Weight loss and improvements in fatigue in systemic lupus erythematosus. Lupus, May 2012; vol. 21: pp. 649-655.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.