Doktorgrad om immunsykdom hos kvinner

Knut Waterloo, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø og Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge disputerte for graden doctor philosophiae (dr. philos.) 18. juni 2002. Avhandlingens tittel er Neuropsychological Function in Systemic Lupus Erythematosus. SLE er en sykdom der immunforsvaret ikke ser forskjell på eget vev og fremmed vev på grunn av tap av immunologisk toleranse. Dette kan medføre betennelser og annen sykdom i en rekke organer i kroppen, blant annet nyresvikt, hjertekarsykdom, lungesykdom, leddbetennelser og hudutslett. Sykdommen regnes som en kronisk sykdom. Avhandlingen omhandler i hvilken grad hjernen blir påvirket hos disse pasientene.

Alle pasientene gjennomgikk nevropsykologisk undersøkelse med en oppfølging etter 5 år. Videre har man vurdert den psykiske tilstand. Resultatene viser at ca. halvparten av pasientene har en eller flere tegn/symptomer som tyder på at hjernen er påvirket. Det kan bl.a. være hjerneinfarkt og problemer med oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse. Den viktigste faktor til å forklare vansker med konsentrasjon og hukommelse er infarkt i hjernen. Resultatene viser ellers at sykdomsbildet blant pasientene i Nord-Norge er mildere enn det som ellers har vært antatt. Waterloo viser også at mange av symptomene, blant annet hodepine og depresjon, ikke er direkte forårsaket av grunnsykdommen SLE. Lette angsttilstander, spesielt sosial angst, er forbundet med hudutslett. Selv om noen få av pasientene døde av sykdomskomplikasjoner, viser funnene et relativt stabilt sykdomsforløp over 5 år.

Knut Waterloo er født i Trondheim og er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet ved Psykiatrisk Institutt, NTNU, senere ved Avdeling for psykiatri og de siste 10 år ved Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Siden 1996 har han vært ansatt ved Universitetet i Tromsø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.