Fatigue Severity Score

Fatigue Severity Score er en måleskala for å si noe om nivået på fatigue.

Det er satt opp 9 uttalelser om opplevelse av utmattelse i løpet av siste uke. Man svarer på hvor enig man er i hver uttalelse, på en skala fra 1 til 7, der 7 er helt enig. Man legger sammensvarene og deler på 9. I følge Legehåndboka skårer personer med fatigue relatert til SLE, MS eller ME i gjennomsnitt ca 6,5. Fatigue er vanskelig å beskrive både til legen og til omgivelsene, og svakheten med skalaen er at den er svært subjektiv. Kanskje kan den likevel være et utgangspunkt for å forklare hvordan man har det.

 

1.Mitt pågangsmot blir dårligere når jeg er utmattet

2.Jeg blir fort utmattet ved anstrengelser

3.Jeg har lett for å bli utmattet

4.Utmattelsen nedsetter min fysiske funksjonsevne

5.Utmattelsen skaper ofte problemer for meg

6.Utmattelsen fører til at jeg har dårligere fysisk utholdenhet over lengre tid

7.Utmattelsen virker negativt inn på mine gjøremål og forpliktelser

8.Utmattelsen er ett av mine tre mest plagsomme symptomer

9.Utmattelsen virker negativt inn på mitt arbeid, min familie og mitt øvrige sosiale liv.

Kilder: Fatigue Severity Score FSS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.