Fatigue / utmatting ved SLE

Det har blitt gjort en del forskning på fatigue og SLE. Krupp et. al (1990) undersøkte 59 pasienter og fant ut at over halvparten opplevde fatigue som deres mest funksjonsnedsettende symptom. Etter gjennomgang av andre artikler oppsumerer Albano og Walace i en artikkel (2001) at selv ved fravær av andre plager, var 80 til 100% av alle pasienter med SLE plaget med utmatting.

I nyere forskning på fatigue og SLE undersøker man flere dimensjoner ved det man kaller fatigue. Det er viktig å understreke at det ikke bare handler om tretthet, pasientene er ofte både fysisk og mentalt slitne samtidig. DaCosta et. al tok i 2006 i bruk et kartlegginginstrument for å finne u tom det var skiller mellom generell fatigue, fysisk fatigue, redusert aktivitet, nedsatt motivasjon og mental fatigue. De fant ut at SLE-pasientene hadde høyest generell fatigue og fysisk fatigue, og lavest mental fatigue. De ulike dimensjonene ved fatigue har sannsynligvis ulike sett med årsakssammenhenger, og bør antakeligvis behandles på forskjellig måte.

 

Årsaker til fatigue

Sykdomsaktivitet er ikke klart bestemmende for opplevelse av fatigue. Krupp et. al fant i sin undersøkelse i 1990 at legers bedømmelse av sykdomsaktivitet stemte mer overens med fatigue enn faktisk sykdomsaktivitet bestemt ved blodprøver gjorde. D`Cruz DP har i en undersøkelse fra 2006 funnet ut at faktorer som depresjon, smerte, dårlig søvnkvalitet, dårlig fysisk form, opplevd mangel på sosial støtte og sykdomsaktivitet alle kan være avgjørende årsaker til fatigue.

Mestring av fatigue

Fordi smerter ser ut til å ha stor innvirkning på fysisk fatigue bør man antakelig sette inn tiltak nettopp overfor smerter dersom den fysiske fatiguen er stor. Depresjon ut til å ha sterk sammenheng med mental fatigue og man bør antakelig ved slik fatigue sette inn tiltak overfor depresjon. Det kan lønne seg å finne ut av din egen fatigue. Er den hovedsakelig fysisk eller er den preget av lavt stemningsleie? Er det mulig å kjenne forskjell på de ulike dimensjonene? Snakk med behandlerne om ulike former for fatigue, og forvent behandling i forhold til dette. Bli bevisst din egen kapasitet, se etter svingninger i løpet av dagen og uka. Kan planlegging endre noe? Kanskje klarer du mer av det du har lyst til hvis du prioriterer annerledes? Du kan ta kontakt med kommunehelsetenesten eller be om å få snakke med en ergoterapaut når du er innlagt på sykehus. På Rikshospitalet er det ergoterapauter som kjenner sykdommen og kan gi deg individuelle råd i forhold til din fatigue.

 

Prioriter og planlegg

Leif Ståle Nævestad har også laget denne listen med tiltak som kan hjelpe til med å mestre fatigue:

  • å prioritere aktiviteter og sørge for innslag av aktiviteter som gir en energi og livsglede tilbake.
  • å planlegge gjøremål – øker sjansene for å få utført aktiviteter i perioder hvor man har krefter. Et vesentlig aspekt ved å lykkes med planlegging som mestringsstrategi er imidlertid å lære seg å være forberedt på at kreftene kan forsvinne og at man må endre planer.
  • å tilpasse tempoet. Høyt tempo kan føre til at man blir utmattet før man er ferdig med å utføre aktiviteter man ville greid å gjennomføre i litt lavere tempo.
  • å avbryte aktiviteter og å ta pauser kan være uvant; en del pasienter med fatigue opplever at hyppige pauser kan forlenge den tiden man totalt greier å være i aktivitet.
  • lære teknikker for å spare energi under utførelse av aktiviteter.
  • å fi nne en generell balanse mellom aktivitet og hvile har vært nyttig; kan innebære å sove mer enn mennesker
    med god helse behøver å gjøre.
  • å ha og forsøke å følge planer for regelmessig fysisk aktivitet, hvis kreftene strekker til, er derfor å anbefale.
  • søke hjelp hos kvalifi sert helsepersonell for å bli bevisst egen kapasitet, lære seg å leve med kapasiteten man har og å utnytte den.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.