Forskningsnyheter

Vil du lese flere forskningsnyheter om lupus? Ved å registrere deg gratis på helsebiblioteket.no kan du blant annet få tilgang til tidsskriftet Lupus hvor du kan finne artiklene vi har omtalt her. Du kan også søke i oversikten fra revmatologikonferansen EULAR som nettopp ble arrangert. http://www.abstracts2view.com/eular/.

Det er vanskelig å få full oversikt over en slik konferanse, men noe av det mest interessante er kanskje studier av medikamentene Epratuzumab, Blisimod, Atacicept og Laquinimod. Mer enn 30 farmasøytiske eller bioteknologiske selskaper er i ferd med å utviklebehandlinger spesielt for lupus, de fleste er svært målrettet for å påvirke en liten del av immunsystemet. Lupuspasienter er forskjellige, og ett medikament vil ikke passe alle, men det ser ut som vi kan gå mot en trend hvor man lager individualiserte kombinasjoner av ulike medikamenter for hver pasient. Professor Ronald van Vollenhoven fra Karolinska Institutet har sett på off-label bruk av Rituximab ved SLE i Europa. Off-label bruk vil si at en lege foreskriver et medikament for en tilstand som det ikke er godkjent for, og dette vil kanskje bli mer vanlig når det finnes flere tilgjengelige medikamenter for revmatiske sykdommer.

Comments are closed.