H1N1/2009-vaksinen blir vurdert som trygg for barn med lupus

I siste nr av tidsskriftet Lupus (nov 1013) kan man lese en artikkel fra forskere i Brasil som har forsket på influensavaksinen og hvordan den fungerte på barn under 9 år med autoimmune revmatiske sykdommer. De konkluderer slik: «Two doses of influenza A H1N1/2009 vaccination induced an effective antibody response and caused adverse events in rare instances, suggesting this vaccine is appropriate and can be recommended for this age group.» De sier altså at vaksinen har effekt for barn med autoimmune revmatiske sykdommer, og at de vil anbefale vaksinen for denne gruppen. Hvis d vil lese mer kan du gjøre det her: http://lup.sagepub.com/content/22/13/1394.abstract (du kan få tilgang via helsebiblioteket.no).

Influensa A(H1N1)-pandemien 2009 var en pandemi utløst av A(H1N1)-viruset (svineinfluensa). Minst 20 prosent av verdens befolkning ble smittet av svineinfluensa-viruset i løpet av det første året av pandemien i 2009, skriver BBC. Halvparten av de smittede var barn i skolealder.

Svineinfluensaen (H1N1-viruset) er nå regnet som en del av sesonginfluensaen.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle i risikogruppene – eldre, gravide og kronisk syke – å ta sesonginfluensavaksinen. Pandremix-vaksinen som 45 prosent av befolkningen tok i 2009, anses ikke lenger å være tilstrekkelig beskyttelse, siden nivået av antistoffer er lavt over tre år etter vaksinasjonstidspunktet.

Selv om langt flere mennesker dør av vanlig influensa (influensa A eller B), er svineinfluensaen spesiell fordi den i langt større grad kan forårsake død også blant unge mennesker som er friske fra før.

Comments are closed.