Europeisk helsetrygdekort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111. Du må være medlem av norsk folketrygd og i tillegg være enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits. Ordningen omfatter også familiemedlemmer, det vil si ektefelle og barn under 25 år, uavhengig av statsborgerskap.

På NAV sine nettsider kan du få mer informasjon og bestille europeisk helsetrygdekort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.