Immunsystemet

Immunsystemet består av spesielle organer, vevstyper, proteiner og celler som beskytter kroppen vår mot bakterier, virus, sopp og infeksjoner. Immunsystemet spiller også en sentral rolle ved betennelsessykdommer, såkalte inflammatoriske sykdommer, som f.eks SLE. To typer hvite blodceller har hovedansvaret for å bekjempe infeksjoner. Disse kalles lymfocytter og leukocytter. Lymfocyttene består av to undergrupper, T-celler og B-celler.

 

T-cellene er enten T-dreperceller eller T-hjelperceller. T-drepercellene kan drepe infiserte celler i kroppen. Når et fremmed stoff kommer inn i kroppen, vil vanligvis T-hjelpeceller oppdage inntrengeren, som kalles et antigen.

T-hjelpecellene vil deretter sette igang en serie med immunreaksjoner for å ødelegge inntrengeren. Normalt vil T-hjelpecellene bare starte en slik reaksjon mot stoffer som ikke hører hjemme i kroppen, og ikke mot kroppens eget vev. Ved SLE forekommer en prosess som kalles autoimmunitet. Dette betyr atT-cellene oppfatter kroppens kollagen (det viktigste proteinet i bindevevet vårt) som fremmede antigener og starter en serie reaksjoner for å bli kvitt den antatte trusselen. Den første reaksjonen er stimulering av B-cellene til å produsere antistoffer – molekyler laget for å angripe et spesielt antigen. Når slike antistoffer angriper kroppens eget vev, som ved SLE, kalles de autoantistoffer.

 

B-cellene aktiveres på signal fra T-cellene. De deler seg og produserer to typer celler: plasma-celler og hukommelsesceller. Plasmaceller produserer et antistoff som svarer til det antigenet som ble oppdaget. Hukommelses-B-celler husker de spesifikke inntrengerne, slik at immunforsvaret reagerer mye raskere hvis samme inntrenger dukker opp en annen gang. Da sier vi at vi har blitt immune mot denne inntrengeren.

 

Leukocytter en av to hovedtyper av hvite blodceller som har som hovedoppgave å bekjempe infeksjoner. De produserer cytokiner. Det er små proteiner som fungerer som signalmolekyler mellom cellene. Det finnes mange ulike typer cytokiner, men de viktigste ved de revmatiske sykdommene kalles tumor nekrose faktor (TNF), interleukiner og interferon.

 

Kilde: NHI.no

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.