Jungelhåndboka

Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem Mork, jurist og leder av FFO Rettighetssenteret, og er utarbeidet for å være en skriftlig veiviser til deg som har behov for å finne frem i den uoversiktlige verden som det offentlige tjenesteapparatet kan fremstå som. Boka tar opp spørsmål innenfor velferdsretten som opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten, sosialtjenesten, barnevernstjenesten, boligspørsmål, tilgjengelighet, erstatningsordninger, skattefradragsregler og offentlig saksbehandling. Boka er tenkt brukt både som håndbok og som kursbok.

 

Hva er Rettighetssenteret?
Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom. Senteret ble opprettet i år 2000 som et prosjekt under regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998- 2001. I 2003 fikk senteret tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet. Senterets rådgivere er jurister med lang erfaring fra arbeid i funksjonshemmedes organisasjoner. De besvarer ca 1 500 henvendelser pr år. Senteret eies og drives av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Jungelhåndboka 2008 koster kr 190,- + eventuell porto (22,- ved kjøp av ett ex). Boka foreligger også i Daisy-format (lyd/digitalformat for svaksynte). Daisy-utgaven er gratis. Boka kan bestilles på epost: info@ffo.no, på telefon 22 79 91 49 eller ved å gå inn på www.rettighetssenteret.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.