Kan stoffskifteendringer forklare fatigue?

 

Mange med lupus er plaget av fatigue/utmattelse, men vi vet lite om hvorfor så mange er plaget av det. Det er også vanskelig å måle og behandle, fordi det ikke direkte kan relateres til sykdomsaktivitet. Det amerikanske tidsskriftet PLOS ONE offentliggjorde i sommer en artikkel som gir ny kunnskap om bakgrunnen for energimangelen hos lupuspasienter.

Artikkelforfatterne har sammenlignet blodprøver fra 20 pasienter med SLE mot 9 friske kontroller. I prøvene har de undersøkt mange av de kjemiske prosessene som skjer når næringsstoff blir omdannet i kroppen – også kjent som metabolisme eller stoffskifte.

Det er flere forskjellige prosesser som bidrar til å produsere energi på basis av de næringsstoffene kroppen får tilført. Prøvene fra lupuspasientene viste en svekket funksjon i mange av disse prosessene. De fant også forskjeller i fettsyrene i blodet mellom pasienter med SLE og friske kontroller.

Hvis funnene i artikkelen stemmer kan det være med å forklare hva fatigue kommer av, og gi håp om en ny innfallsvinkel til behandling.

 

Kilde: Wu T, Xie C, Han J, Ye Y, Weiel J, et al. (2012) Metabolic Disturbances Associated with Systemic Lupus Erythe- matosus. PLoS ONE 7(6): e37210.doi:10.1371/journal. pone.0037210

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.