Legemiddeloppslagsverket Micromedex fritt tilgjengelig

Micromedex er et omfattende oppslagsverk som inneholder forskningsbasert og oppdatert informasjon om et stort antall legemidler, blant annet om bruk, virkemåte, dosering, interaksjoner, bivirkninger og individuelle tilpasninger. Søk gir i tillegg treff i velkjente håndbøker for norsk helsepersonell, som Martindale (legemiddelomtaler, internasjonale preparatnavn), NeoFax (legemidler til nyfødte) og Trissel2 (råd om samtidig intravenøs tilførsel av flere legemidler). Du finner også verktøy for identifikasjon av tabletter og kapsler. Micromedex tilbyr løsninger for mobile enheter i form av fem ”apper”.

Tilgangen til det nye legemiddeloppslagsverket er gratis for norske brukere.

Kvalitetsvurdering av informasjonen

Micromedex benytter tre ulike skalaer for å angi kvaliteten av anbefalinger, kunnskapsgrunnlag og vurderinger:

  • «Strength of recommendation»
  • «Strength of evidence»
  • «Efficacy»

Skalaene er forklart på siden Recommendation, evidence and efficacy ratings .

Gå til nettutgaven av Micromedex eller last ned apper til din smarttelefon eller nettbrett.

Comments are closed.