Lupus og hjernen

Siste nummer av Revmatikeren har et intervju med prof. Omdahl, hvor han forteller om forskning omkring SLE og hjernen. Han forteller også om medisiner under utvikling. Når SLE påvirker hjernen kan det gi seg utslag i nevrologiske og psykiatriske symptomer i tillegg til fatigue. Nevrologiske symptomer kan være hjerneslag, epileptiske anfall, hodepine og myelopati (dvs symptomer som lammelser, ustøhet og vannlatingsproblemer). Psykologiske symptomer kan være depresjon, psykose eller kognitiv svikt. I Revmatikeren 3/10 forteller Omdahl at nye biologiske medisiner som kan stoppe disse symptomene er under utvikling. Tiden vil vise om de kan stoppe sykdomsutviklingen ved lupus. I artikkelen Hjelp hjernen her i bladet, kan du lese om metoder for å håndtere kognitiv svikt.

 

Symptomer på at SLE påvirker hjernen kan forveksles med symptomer på meningeom. Det er svulst i hjernehinnen, altså innenfor skallen, men utenfor selve hjernen. De er som regel godartede og vokser langsomt. Det har forekommet at meningeom ble oppdaget sent fordi symptomene ble tillagt SLE-diagnosen. Det er derfor viktig å utelukke andre årsaker til symptomene. En undersøkelse er blitt gjort om det finnes en sammenheng mellom SLE og meningeom1. Det ble funnet tre SLE-pasienter med meningiom i gruppen som ble undersøkt. Det er en overrepresentasjon i forhold til andre grupper, men det kan skyldes at MRI bare ble utført på en utvalgt pasientgruppe, undersøkt for mulig nevropsykologisk SLE. Konklusjonen på undersøkelsen er at sammenhengen mellom SLE og meningeom er for usikker til at man kan si noe om det.

1 Meningioma and systemic lupus erythematosus: a matter of pure coincidence? Castellino et al. Lupus. 2009; 18: 650-654 SAGE Publications Ltd.

Artikkelen er hentet fra Lupusposten 1/2010.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.