Mind full or mindful? Kurs i stressmestring på Rikshospitalet

Ønsker du å lære en metode i hvordan du kan redusere og forebygge negativt stress? Ønsker du å være mer tilstede der du er i ditt daglige liv? På Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) starter kurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær (mindfulness) i februar 2014. Kurset går over 4 ganger.

Vedvarende stress over tid forringer livskvaliteten og kan gi ulike fysiske og psykiske plager.

Ved å trene på å være oppmerksomt nærværende her og nå, blir du bevisst hvordan tanker, følelser og stress virker inn på deg og omgivelsene. Fokus på pustens bevegelse i kroppen kan hjelpe deg til åroe sinnet, idet du lar tanker og inntrykk komme og gå på en vennelig og aksepterende måte.

Forskning viser at når vi praktiserer oppmerksomt nærvær normaliseres kroppsfunksjonene og immunapparatet styrkes.

Kursinnhold
Kurset består av teori om og øvelser i å praktisere oppmerksomt nærvær (mindfullness). Det settes av tid til refleksjon og erfaringsutveksling.

For å ha utbytte av kurset må du sette av minimum 25 minutter daglig til åpraktisere oppmerksomhetsøvelser etter CD.

Kursdagene avsluttes med enkle yogaøvelser.

For hvem er kurset?
Nåværende eller tidligere pasienter tilknyttet Rikshospitalet.
Kurset egner seg for deg som til daglig opplever at hverdagen er utfordrende og fylt av stress, der tanker og følelser skaper uro i kropp og sinn som følge av sykdom og behandling

Kursledere
Instruktør i oppmerksomhetstrening og spesialsykepleier Kjersti Tveten.
Instruktør i oppmerksomhetstrening og rådgiver Guro Skottene.
Livsstyrketrener og ergoterapeut Anne‐Karin Vik.

Tid: 4. februar, 11. februar, 25. februar og 4. mars 2014, kl 16.00‐19.00 (tirsdager)
Sted: Forvalterboligen (møterommet i 1.etg), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
Påmeldingsfrist: 23. januar 2014
Egenandel for kurset er kr 315, ingen betaling hvis du har frikort. I tillegg kommer kursmateriell på kr 250.

Påmelding til:
guro.skottene@ous‐hf.no, tlf 23 07 08 20 eller
anne‐karin.vik@ous‐hf.no, tlf 23 07 60 97/98679003

Comments are closed.