Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling

I 2006-07 hadde 48,7 % av befolkningen i Norge brukt en eller annen form for alternativ behandling, i følge NIFABs undersøkelse fra 2007. Det er nesten fem ganger så mye som for ti år siden. Behandlingsformene som ble brukt mest var massasje, akupunktur, soneterapi, homøopati og healing. Pasienter med kroniske lidelser bruker ofte alternativ behandling som et supplement til det offentlige helsetilbudet, og oppgir da gjerne ønsker om økt generelt velvære og livskvalitet som årsaker til bruken.

Undersøkelser viser at de fleste norske helsearbeidere er positive til at pasienter også kan få motta alternativ behandling på sykehus. Legene oppgir generelt at de har for lite kunnskap om alternativ behandling.

Nettsidene til NIFAB inneholder mye informasjon om forskjellige behandlingsformer. Her kan du også finne informasjon om hva alternativ behandling egentlig er, hvordan du kan finne og velge en behandler og vurdere den informasjonen du får. I tillegg tar de for seg lovgivningen rundt alternativ behandling og pasientrettigheter.

 

Rett kompetanse til rett tid
Ved plager, symptomer eller sykdom bør alltid lege eller annet autorisert helsepersonell oppsøkes først. NIFAB fraråder sine brukere å oppsøke alternativ behandler i stedet for lege eller annet autorisert helsepersonell.

Informer din lege og din alternative behandler
Hvis du bruker alternativ behandling, kan dette som oftest skje samtidig med at du mottar skolemedisinsk behandling. Men vær oppmerksom på at kombinasjon av alternative behandlingsformer og preparater med skolemedisinsk behandling og legemidler i gitte tilfeller kan føre til uønskede eller alvorlige bivirkninger. Det er derfor viktig å ha en åpen dialog med både din lege og din alternative behandler om de behandlingsvalg du tar.
Spesielt viktig å huske er det at naturlegemidler, naturmidler og kosttilskudd kan ha uheldige effekter. Virkningen av ett middel kan påvirkes eller forandres av et annet middel, og endringen i virkning er vanligvis uforutsett og uønsket/ negativ. Dette kan være at effekten av det ene midlet svekkes, eller at det skjer en uventet, sterkere reaksjon. NIFAB oppfordrer den som vurderer eller benytter slike produkter i sin egenbehandling å alltid opplyse sin lege om dette, og særskilt hvis man får mistanke om bivirkninger.

Informasjonen er hentet fra www.nifab.no, og bearbeidet av Oslo og Akershus lupusgruppe, som håper å kunne invitere til temamøte med foredragsholder fra NIFAB på nyåret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.