Nettbasert kurs ”Å leve et friskere liv”

Mestringskurset ”Å leve et friskere liv” er et selvhjelpsprogram for mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og deres pårørende. Nytt kurs starter 14. september 2009 med en varighet på 8 uker. Kurset er nettbasert, noe som betyr at du kan ta kurset hjemme i din egen stue. Du bør avsette minimum to timer per uke. Kurset har som mål å gi deltakerne et redskap til bedre å mestre problemer i hverdagen som følge av lidelsen/funksjonshemmingen, og gjennom dette øke sin livskvalitet. Første uke lærer du hvordan jobbe på nett. Deretter følger seks uker med nytt kursmateriell hver mandag. Du vil få en ”friuke” i løpet av kurset med tid til ettertanke. Kursavgift: kr 500 inkl Inkluderingsbok og CD med avspenningsøvelser. Påmelding innen 7. september til Funksjonshemmedes Studieforbund (FS), Postboks 8725 Youngstorget, 0028 Oslo, evt fs@funkis.no eller ved å ringe 23 16 19 80.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.