Ny behandling 2012

Det forskes mye på selektivt immunmodulerende legemidler (ofte kalt biologiske legemidler), men i tillegg til nye behandlinger gjør man studier for å finne ut om medisiner godkjent for andre diagnoser kan benyttes i behandlingen av SLE.

 

Medikamenter rettet mot B-celler

B-celler produserer antistoff, og er derfor et viktig mål. Det har dukket opp to forskjellige metoder for å hemme B-cellene. Den ene metoden går ut på å bruke antistoffer mot reseptorer på overflaten av B-celler. MabThera (rituximab) er det mest kjente medikamentet i denne gruppen. Det retter seg mot proteinet CD20 som finnes på overflaten av B-celler. Det er godkjent for bruk i behandlingen av leddgikt, men blir brukt som utprøvende behandling ved SLE der annen behandling ikke har hatt effekt. Det forskes mye på andre antistoffer som retter seg mot CD20. Epratuzumab retter seg mot overflateproteinet CD22. Det er et medikament som er i forsøksfasen som behandling for både lupus og sjøgrens, og har kommet til fase 3-studier. Studiene som er utført tyder på at behandling med medikamentet er effektiv, godt tolerert og kan bedre pasientenes livskvalitet.

 

Den andre metoden går ut på å hemme den biologiske aktiviteten til proteiner som er viktig for at B-lymfocyttene skal aktiveres, dele seg og overleve. BlyS (B-lymfocytt-stimulator) også kalt BAFF (B-lymfocytt aktiveringsfaktor) er et slikt protein. Pasienter med SLE og andre autoimmune sykdommer har forhøyede nivåer av BLyS, og det er en sammenheng mellom BLyS-nivået i blodet og sykdomsaktivitet. Benlysta (belimumab) er et av medikamentene som hemmer overlevelse av B-celler ved å binde seg til BLyS. Blisibimod er også i denne gruppen. Blisibimod er i fase 2, og endelig resultater fra denne studien er forventet på forsommeren 2012.

 

Medikamenter rettet mot T-celler

Lupuzor (rigerimod) virker inn på en undergruppe av T-cellene som spiller en viktig del av immunsystemts aktivering ved lupus. Lupuzor har gjennomgått Fase 1, Fase 2a- og 2b-studier med veldig gode resultater. Det startes nå en Fase 3-studie i Japan.

 

Medikamenter rettet mot cytokiner

Det forskes på flere medikamenter som hemmer interferon-alfa og ulike interleukiner. Kineret (Anakinra) og RoActemra (Tocilizumab) nøytraliserer ulike interleukiner. De er brukt i behandlingen av leddgikt, noen ganger i kombinasjon med MabThera Det er usikkert om disse medikamenter utviklet for leddgikt vil kunne ha effekt på SLE, men det er noe det forskes på.

Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) og Remicade (infliksimab) virker ved å hemme eller påvirke TNF-alfa. TNF-alfa er et cytokin som spiller en sentral rolle ved en rekke revmatiske sykdommer, og disse TNF-hemmerne har hatt god effekt ved leddgikt, bekhterev og psoriasisartritt. Mer forskning kreves for å finne ut om de også kan brukes i behandlingen av SLE.

Flere antistoffer rettet mot interleukiner og interferon alpha er under klinisk utprøving for behandling av SLE. Noen av medikamentene som virker lovende er sifalimumab, IFNa-Kinoid og rontalizumab, men det er ennå svært tidlig i utprøvingsprosessen for disse medikamentene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.