Ny kunnskap om immunforsvaret – kan være begynnelsen på nye behandlingsformer mot SLE

 

På EULAR-konferansen ble det lagt frem forskningsrapporter som viser at friske mennesker har spesialiserte T-celler og B-celler som skal hindre autoimmune reaksjoner. Det viser seg at disse mangler, eller er defekte hos personer med lupus.

EULAR – the European league against rheumatism – holdt sin årlige konferanse i Berlin 6.-9. juni. Konferansen dekker alle typer revmatiske lidelser, og setter fokus på nyvininger innen grunnforskning, nye behandlingsformer og klinisk praksis.

Defekte celler hos lupuspasienter

Dr Claudia Mauri (ved University College, London, England) har funnet ut at friske mennesker – ved siden av B-celler som skal bekjempe infeksjon – har regulerende B-celler, som stanser skadelige immunreaksjoner. Hos personer med SLE er de regulerende B-cellene defekte.

Dr Simon Filatreau (Deutsches Rheuma-Forsch- ungs Zentrum, Berlin, Tyskland) og Dr Thomas Tedder (Duke University, North Carolina, USA), har uavhengig av Claudia Mauri, oppdaget regulerende B-celler. Forskerne presenterte ny innsikt i hvordan disse cellene utvikles og forhindrer autoimmune angrep. Med økt kunnskap kan forskere bli istand til å utvikle regulerende B-celler for å behandle SLE og andre autoim- mune sykdommer.

Beskyttelse mot autoimmunitet

På samme måte finnes det hos friske personer regulerende T-celler som beskytter mot autoimmunitet. Regulerende T-celler som beskytter mot autoimmunitet finnes i færre mengder hos personer med lupus, og de som finnes, fungerer ikke som de skal. Hvorfor de er defekte, vites ikke.

Dr Klaus Tenbrock (RWTH University of Aachen, Tyskland) har nylig funnet ut at T-celler hos personer med SLE inneholder unormalt store mengder proteiner, kjent som CREM-alpha. Det er gjort forsøk på mus som tyder på at høyt nivå av CREM-alpha «skrur av» regulerende T-celler.

Nå undersøker forskerne om CREM-alpha kan brukes i behandlingen for få tilbake regule- rende T-celler, for å hindre autoimmune reaksjoner hos personer med lupus.

Kilde: Lupus Research Institute, USA

B-celler og T-celler er hvite blodlegemer og kalles med en fellesbetegnelse lymfocytter. De inngår i immunfor- svaret og er blant de hvite blodlegemene som har hoved- ansvaret for å bekjempe infeksjoner.

Hos personer med SLE, og andre autoimmune sykdom- mer, oppfattes kroppens eget vev feilaktig som inntren- gere som må bekjempes. T-celler starter en serie reak- sjoner for å bekjempe dem. Den første reaksjonen er å få B-celler til å produsere antistoffer. Når slike antistoffer angriper kroppens eget vev, kalles de autoantistoffer.

Les hele artikkelen om immunforsvaret fra Lupusposten 1 / 2012 på http://sle.no/info/sykdommen/42-antistoffer/216-immunsystemet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.