Om informasjonsskriv til fastleger

 

Lupus Landsledelse skrev i siste nummer av Lupusnytt at de har et informasjonsskriv beregnet på fastleger. Det er prof. Hans-Jacob Haga som har skrevet en orientering til allemennpraktikere om lupus. Vi formidler informsasjonen i Lupusposten og legger den ut på www.sle. no, slik at dere kan ta den med til deres fastleger, hvis dere føler behov for det. Her gjengir vi siste del av informasjonsskrivet som handler om fastlegens rolle:

Diagnostikk av SLE er vanskelig og bør overlates til spesialist i reumatologi. Det er imidlertid vigtig at allmennpraktikeren får mistanke om SLE og deretter henviser hur- tig til spesialist. Tidlig diagnose er viktig.

Hvordan få mistanke om SLE? Mistanken reises hos unge kvinner i dårlig allmenntilstand med ledd- og hudproblemer, evt. feber og patologisk urin. SR er ofte forhøyet med normal CRP. Rundt 96% har

positiv ANA, ledd- og hudproblemer. Dersom laboratoriet ved positiv ANA analyserer under- grupper (gjøres oftest automatisk) og finner anti-DNA eller anti-SM er disse diagnostisk. Overlat den endelige diagnostikken til reumatologen!

Hva skal man passe på? SLE-pasienter skal gå til regelmessig oppfølging hos reumatolog som forruten å stille diagnosen står ansvarlig for valg av behandling. Dersom det er mistanke om oppblussing av sykdommen (mer eller nyoppstått utslett, feber, nevrologiske fenomener, artritt, patologisk urin, fallende leukocytter, fallende trombocytter, stigende kreatinin etc.) henvises pasienten tilbake til reumatolog straks. SLE-pasienter har øket risiko for infeksjoner, og enhver febertilstand skal undersøkes med tanke på infeksjon. Høy CRP skal gi mistanke om infeksjon. Graviditet krever nøye oppfølging hos reumatolog og obstetriker.


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.