Refusjon av utgifter til tannbehandling

Trygdens intensjon er å gi stønad til tannbehandling når en bestemt lidelse eller behandlingen av denne lidelsen har ført til redusert tannhelse. Stønad til utgiftene dekkes etter faste takster innenfor rammene av “Takster for honorarberegning og oppgjør m.v. ved behandling av 19-20-åringer i den offentlige tannhelsetjenesten og takster for behandling av pasienter som mottar stønad eller bidrag fra trygden til tannbehandling. (Vedlegg 4a i Folketrygdloven § 5-6)” Dersom en privatpraktiserende tannlege har fastsatt sine priser høyere enn disse takstene, må du selv betale det overskytende.

For å få stønad til tannbehandling må du som hovedregel ha fått trygdekontorets godkjennelse på forhånd. Trygden kan gi stønad til tannbehandling dersom du har en sjelden medisinsk sykdom. Det må også være dokumentert fra både lege-spesialist og behandlende tannlege at det er sammenheng mellom din sjeldne sykdom og din reduserte tannhelse eller mellom behandlingen av din sjeldne sykdom og din reduserte tannhelse,(årsakssammenheng). Videre er det et krav at tannbehandlingen er direkte målrettet for et formål som er relatert til lidelsen. Et eksempel på dette er tannbehandling i forbindelse med infeksjonsforebyggende behandling ved sykdom der det er stor infeksjonsfare (for eksempel forberedelse til en større organtransplantasjon eller ved HIV). Et annet eksempel er at trygden kan yte bidrag til tannråtebehandling dersom munntørrhet/redusert spyttmengde har ført til tannråte.

Fremgangsmåten er altså slik:

  1. Få en skriftlig bekreftelse på din diagnose fra legen
  2. Kontakt Trygdekontoret ditt for godkjennelse
  3. Gå til tannlegen din og få vedkommende til å skrive at det er en årssakssammenheng mellom sykdom og eller medisiner. Han kan evt. (hvis han er tålmodig, det kan ta 3 mnd før refusjon kommer) sende regningen direkte til trygdekontoret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.