Rehabiliteringstilbud

NRRK (Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter) er et landsdekkende kompetansesenter for rehabilitering og revmatologi. Revmatologisk rehabiliteringsenhet gir tilbud til pasienter med komplisert revmatisk sykdom eller sammensatte problemstillinger, som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt eller regionalt nivå. Enheten er tverrfaglig bemannet, og tilbyr opphold med fokus på hverdagens utfordringer. Teamet består av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og sosionom. De har også tilgang på ernæringsfysiolog, farmasøyt og ortopediingeniør. Opphold og utskrivning planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med pasient, pårørende og lokalt hjelpeapparat. Søknad om opphold skjer via revmatolog på lokalt sykehus. Søknaden bør inneholde kort sykdoms- og behandlingshistorie, informasjon om sosiale forhold samt hensikt og mål for oppholdet. http://www.nrrk.no/

 

Livsstyrketrening

Kurset vektlegger betydningen av å fokusere på ulike livstema (f.eks: glede, sorg, dårlig samvittighet) og ressurser og muligheter som bidrar til at pasienten aktivt kan delta i egen rehabiliteringsprosess. Gjennom ulike læremetoder jobber man med bevisstgjøring av tanker, følelser og kropp, vaner og mønstre i hverdagen og dine ressurser og muligheter. På denne måten kan du bearbeide tanker og følelser, minske den tunge delen av ”livsbagasjen”, frigjøre ny energi, bli oppmerksom på uheldige vaner og mønstre, muliggjøre nye handlingsvalg og oppdage deg selv slik at iboende muligheter og ressurser virkeliggjøres. http://www.livsstyrketrening.no/

 

Friskvernklinikken

Friskvernklinikken er en spesialistklinikk for muskel- og skjelettlidelser, idrettskader, fedmeproblematikk samt lettere psykiske lidelser. Deres fagteam består av legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, nevrofysiologi, nevrokirurgi, ortopedi og psykiatri, psykologer, spesialister i psykomotorisk fysioterapi, manuell terapi og forebyggende helsearbeid, fysioterapeuter, idrettspedagoger, psykiatrisk sykepleier og ernæringsfysiolog. Dersom du tror at deres tilbud kan være noe for deg gjør du følgende: Kontakt primærlegen din og be om å få en henvisning til spesialist. Det er selvfølgelig primærlegen din som best kan vurdere om dette tilbudet passer for deg. Send henvisningen til Friskvernklinikken, Postboks 552, 1373 Asker. http://www.friskvernklinikken.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.