Legemidler på utenlandsreise

Bruker du faste medisiner er det et par ting du skal huske på ved reise. Sørg for at du har nok medisiner med deg, og at de blir riktig oppbevart. Du bør også sjekke om landet du reiser til har spesielle regler for medbragte medisiner. Slike regler kan variere fra land til land. Schengen-land har egne retningslinjer. Følgende land deltar i dag i Schengen-samarbeidet: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia,Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Ved reise til land som deltar i Schengen-samarbeidet bør du for enkelte medisiner ha med deg en Schengen-attest. Dette gjelder narkotikaklassifiserte medisiner som visse sovemidler, beroligende og sterke smertestillene. Statens legemiddelverk har utarbeidet en liste over de legemidlene i Norge som er omfattet av Schengen-bestemmelsene (Word-format) (PDF-format).

Attesten får du skrevet ut på apoteket, og den er gyldig for 30 dager. Dette innebærer at du kan ha med deg nødvendige narkotikaklassifiserte legemidler i en mengde tilsvarende inntil 30 dagers forbruk.

Vil du ha utskrevet Schengen-attes må du ofte ha med deg pass som dokumentasjon. Ber du om attest fra et annet apotek enn det som utleverte den aktuelle medisinen, må du i tillegg ha med deg medisinpakningen med apoteketiketten på eller resept/reseptkopi som dokumentasjon.

Når man har med seg reseptpliktige legemidler til sitt personlige bruk på reiser til utlandet, bør en alltid være forberedt på å kunne dokumentere at man er den rettmessige eier av legemidlene. Ved passering av den norske grense vil for eksempel legeerklæring, kopi av resept eller originalemballasjen fra det norske apoteket kunne tjene som dokumentasjon på eierskapet. Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.