Ryggmestring – hjelp til selvhjelp

 

 • Ønsker du å bli bedre på å håndtere symptomer som smerter og tretthet?
 • Har du nytte av å få tips om gode øvelser for ryggen din og hvotdan du skal bli mer aktiv i hverdagen?
 • Har du lyst til å treffe andre som også har ryggplager og utfordringer knyttet til dette?

Da er kurset «Ryggmestring» noe for deg!

Kursopplegget: Ryggmestring har som mål å gøre deg mer bevisst på egne ressurser, samt å gi deg et redskap til bedre å kunne mestre utfordringer som du måtte ha i hverdagen på grunn av ryggplager. Kurset går over 4 ganger, 3 timer pr. gang og er lagt opp som et tillegg til vanlig behandling og oppfølging.

Kursinnhold

 • Oversikt over ryggsmerte
 • Faktorer som påvirker Smerte
 • A sette mål – Lage handlingsplan
 • Problemløsning
 • Muskelavspenning
 • Bevegelighet og smidighet
 • Mestring av sinne / frustrasjon / bekymring
 • Fysisk aktivitet
 • Samarbeid med helsepersonell
 • Selvsnakk
 • Mestring av akutte ryggsmerter
 • Fremtidsplaner

Kurset «Ryggmestring» er utviklet ved stanford University, Patient Education Research Center, USA. Det er oversatt og bearbeidet til norske forhold ved Lærings- og mestringssenteret, sykehuset i Østfold HF som en del av et prosjektsamarbeid med Ryggforeningen i Norge og Funksjonshemmedes Studieforbund.

Kurset ble evaluert i en randomisert studie ved stanford University der mer enn 255 personer deltok. Denne studien viste at de som gjennomførte programmet, i motsetning til de som ikke deltok, fikk en bedre helseatferd (trening, psykologiske symptomer, mestriilg og kommunikasjon med leger), bedre selvopplevd helse, de hadde færre bekymringer knyttet til egne ryggpplager og uttrykte større selvtillit i forhold til selvhjelp.

SELVHJELP HJELPER DEG MED A FÅ OVERSKUDD TIL A LEVE ET FRISKERE LIV

Varighet: 4 samlinger på 3 t. Kl. 18.00- 21.00
Kursdatoer: 8., 15., 22. og 29. oktober
Sted: Læresenteret (LMS) Oslo universitetssykehus, Ullevål, Bygg 10
Kursavgift: kr 500,- inkluderer kursboka «Ryggmestring – hjelp til selvhjelp»

lnteresserte bes ta kontakt med:
Læresenteret(LMS)
Oslo universitetssykehus, Ullevål 04OZ Oslo
V/Helsefaglig konsulent May-Brith Sølvsberg
Tlf. 23 01 51 35 / 23 01 51 40
e-post: mape@uus.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.