Tidsubestemt lønnstilskudd

 

Har du redusert arbeidsevne pga SLE, men kan jobbe hvis du får riktig tilrettelegging? Da kan TULT være noe for deg.

 

TULT står for tidsubestemt lønnstilskudd og er en ordning hos NAV. Ordningen skal forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid for personer med kronisk sykdom. Du får ordinær lønn og fast ansettelse i hel – eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din som kompensasjon for redusert arbeidsevne. Det betyr f.eks at du kan jobbe redusert

tid når du trenger det, men få full lønn. NAV dekker mellomlegget for arbeidsgiver. Tilskuddet utbetales så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig, men skal vurderes hvert halvår av NAV i samarbeid med arbeidsplassen. Du får fast ansettelse, full lønn og tilrettelagt arbeid. NAV betaler bare for den tiden du ikke jobber, i stedet for å betale full trygd. Arbeidsgiveren får nyte godt av din kompetanse og arbeidsinnsats uten å tape penger for nedsatt arbeidsevne. Du kan ta opp spørsmålet om arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd med NAV og med arbeidsgiver, eventuelt med en arbeidsgiver du kan tenke deg å arbeide hos. NAV har søknadspapirer som du fyller ut i samarbeid med arbeidsgiver. NAV skal godkjenne at det gis lønnstilskudd til arbeidsforholdet.

 

Tidsubestemt lønnstilskudd kan være aktuelt dersom:

du har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessige og/eller sosiale årsaker

du har gradert eller full uførepensjon

uførepensjon kan bli et alternativ

NAV har foretatt en vurdering av din arbeidsevne

andre tiltak og virkemidler har vært vurdert

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.