Tidsubestemt lønnstilskudd

Hvem kan få tidsubestemt lønnstilskudd?
Tidsubestemt lønnstilskudd kan være aktuelt dersom:
• du har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessige og/eller sosiale årsaker
• du har gradert eller full uførepensjon
• uførepensjon kan bli et alternativ
• NAV har foretatt en vurdering av din arbeidsevne
• andre tiltak og virkemidler har vært vurdert
Tiltaket kan brukes av personer både i og utenfor arbeidsforhold.

Varigheten på tiltaket
Arbeidsgiver får tilskudd til lønnen fra NAV som kompensasjon for den reduserte
arbeidsevnen. Tilskuddet kan utbetales så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.
Tilskuddets størrelse og varighet vurderes hvert halvår av NAV i samarbeid
med virksomheten. Ordningen baseres på aktiv medvirkning fra arbeidstaker
og arbeidsgivers side.

Hvordan søker du?
Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Dette kan du gjøre selv
Du kan ta opp spørsmålet om arbeid med lønnstilskudd med  NAV og  med arbeidsgiver, eventuelt med en arbeidsgiver du kan tenke deg å arbeide hos. Husk imidlertid at NAV alltid skal godkjenne forholdet.

Søknadsskjema
Du fyller ut skjema sammen med arbeidsgiver. NAV skal godkjenne at det gis lønnstilskudd til arbeidsforholdet på forhånd.

Økonomiske ytelser under tiltaket
Som deltaker på lønnstilskudd får du utbetalt ordinær lønn av din arbeidsgiver.

 

Les mer hos nav.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.